Browse stories

Jari,

Research or development, Tampereen yliopisto

Julkaistu 7.9.2013

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot sosiaaligerontologia, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Aamut kirjoittamista, päivät kentällä

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lukeminen, ajatteleminen, havainnoiminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Hakeuduin jatko-opiskelijaksi maisterin tutkinnon jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Menetelmäopinnoista varmaankin.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa opiskella mahdollisimman laajasti tutkimusmenetelmiä. Myös englannin kieleen panostaminen kannattaa varmasti, mikäli tutkijan ura yhtään kiinnostaa.

More stories

Tatikka

sovelluskehittäjä

Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta proje… read story >

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… read story >

Pete

Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa si… read story >

Outi

Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan… read story >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… read story >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… read story >

Laura

Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipääl… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›