Browse stories

Laura,

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 11.4.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot Tietojenkäsittelytiede, Tilastotiede
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipäällikkönä projektissa, teen myös projektin töiden suunnittelua, seurantaa ja johtamista. Yhteistyötä ja kommunikointia pitää tehdä paljon: neuvotella ja suunnitella tulevia töitä sisäisten asiakkaiden kanssa tai pohtia ja ratkoa ongelmia IT-kollegoiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, yhteistyötaidot, tekniset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Koska olin lukenut sivuaineena tietojenkäsittelyä, halusin päästä IT-asiantuntijan tehtäviin. Minulle oli kertynyt jo kokemusta IT-projektien johtamisesta, mutta halusin päästä tekemään asioita myös omin käsin. Jätin hakemuksen avoinna olevaan paikkaan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Substanssiosaamista sain eniten tietojenkäsittelytieteen opinnoista. Luulen kuitenkin, että pääaineestani teoreettisesta filosofiasta jäi käteen yleisempiä taitoja: analysointitaito ja kyky hahmottaa nopeasti olennaiset asiat epäolennaisista. Teoreettisen filosofiaan kuuluva kriittinen lähestymistapa on luultavasti kehittänyt myös kyvyn ns. ottaa asiat asioina.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Valitse sivuaineet järkevästi! Yritä hakea monitahoista osaamista - esimerkiksi humanistin ei kannata valita vain humanistisia aineita. Älä väheksy opintojen aikaisia ei-oman-alan töitä, vaan kerää jo niistä kokemusta ja kannuksia. Mene korkeakouluharjoitteluun, jos sellainen on tarjolla. Etsi työpaikoilla keinosi osoittaa osaamisesi ja vahvuutesi, vaikka pienin askelin, äläkä pelkää ottaa haasteita vastaan sitten kun niitä tarjotaan.

More stories

Tatikka

sovelluskehittäjä

Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta proje… read story >

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… read story >

Pete

Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa si… read story >

Outi

Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan… read story >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… read story >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… read story >

Jari

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›