Selaa kertomuksia

Eeva, projektipäällikkö

Asiakastyö tai potilastyö, Järjestö

Julkaistu 10.3.2016

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Valtio-oppi, journalistiikka, Eurooppa-opinnot, kieliopintoja
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni ovat vaihtelevia, mutta tyypillisesti ne koostuvat tapaamisten suunnittelemisista, ryhmätapaamisista, nuorten kontaktoinnista, yleisistä työpaikan palavereista ja toisinaan verkostoitumis -, valmennus-, tai kouluttautumistilaisuuksista työpaikan seinien ulkopuolella. Saan vaikuttaa melko paljon omiin aikatauluihini työssäni, ja joustavan työajan suunnittelu vaatii myös vastuullista otetta ja taitoa johtaa itseään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaslähtöisyys: kuunteleminen, tiimityö, hyvä teoriapohja tutkittua tietoa hoitotyöstä jne, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, luovuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen hain aktiivisesti töitä noin kuuden kuukauden ajan. Kuulin nykyisestä työpaikasta työhönvalmentajani kautta, joka myös tunsi työnantajani. Työhönvalmentajan asiakkaaksi meneminen oli selkeästi käännekohta työnhaussa.

Sain valmentajan kautta paljon uusia vinkkejä, tsemppiä itsensä markkinointiin ja reflektiota omaan työtilanteeseen. Vaikka yleissivistävä koulutukseni mahdollistaa laajat valmiudet työllistyä eri sektoreille, työhönvalmentajan avulla sain lisää tarttumapintaa työnhakuun sen sijaan että olisin puurtanut päivät hakemuksia itsekseni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opintoni eivät ole tuoneet minulle tiettyä ammattia, mutta yleissivistävä kokonaisuus on antanut paljon tarvittavia työelämätaitoja. Näitä on myös täytynyt työnhaussa tuoda itse aktiivisesti esille, sillä varsinaisesti historian maisterius ei kerro välttämättä työnantajille kaikkea.

Erityisesti pääaineopintoni ovat taanneet kiitettävät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, mittasuhteiden tarkasteluun sekä laajojen kokonaisuuksien käsittämiseen ja olennaisten asioiden huomaamiseen. Samoin sivuaineopinnot ovat tukeneet kykyä ajatella asioita monelta kantilta myös kriittisellä otteella.

Vaikka varsinaisesti työssäni en ole tarvinnut esim. yhdenkään tentin tarkkoja sisältöjä, kyky organisoida omat opinnot, tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja nähdä mahdollisuuksia omissa vahvuuksissaan ja mielenkiinnoissaan ovat olleet tärkeimmät työelämään valmistaneet seikat.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Usein ns. yleistutkintoa humanistisista tieteistä ei pidetä lähtökohtaisesti ammattiin valmistavana, mutta tutkinnon kautta saatavat valmiudet työelämään ovat mittavat. Oman osaamisen kiteyttäminen ja vahvuuksiensa "myyminen" korostuu työnhaussa, jossa mielestäni tutkinnon pääaineella tms. ei ole lopulta niin paljon merkitystä - asenne ratkaisee, kuten usein kuulee sanottavan.

Kaikenlainen työkokemus kerryttää työosaaamista, myös vapaaehtoistyö, joka toimi myös ponnahduslautana nykyiselle työlleni järjestömaailmassa, vaikka täysin samoissa tehtävissä en olekaan aiemmin toiminut. Rohkaisisinkin kaikkia vielä vähän epäröiviä humanisteja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja käymään vaikka juuri työvalmentajan tai mentorin puheilla - yleistutkinnon ihmisille on kuitenkin laajasti työmahdollisuuksia.

Omaa osaamista tulee myös olla valmis päivittämään ja hyppäämään epämukavuusalueelle. Itse olisin nykyisessä projektityössäni hyötynyt opintojen aikana tehdyistä työelämäkursseista tai projektikursseista, joskin tällä hetkellä opin asioita työtä tehdessäni.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … lue kertomus >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›