Selaa kertomuksia

Antti,

Opetus ja kasvatus

Julkaistu 25.1.2021

Opiskelupaikkani Turun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot taloustiede, sosiaalipolitiikka, valtio-oppi, poliittinen historia, opettajan pedagogiset opinnot
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalavereista, hallinnollisista töistä ja erilaisista kokouksista. Työni on erittäin vaihtelevaa ja monipuolista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät vuorovaikutustaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen alunperin historian- ja yhteiskuntaopin opettaja. Päädyin vähän yllättäenkin nykyiseen asuinkaupunkiini opinto-ohjaajan sijaiseksi. Aluksi minulla ei ollut yhtään kokemusta kyseisestä työstä, joten ensimmäinen vuosi oli aika haastava. Sain kuitenkin kollegoilta paljon apua ja tukea.

Hain ja pääsin sen jälkeen opiskelemaan erillisiä opinto-ohjaajan opintoja Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun. Tällä tiellä edelleen ollaan. Ajoittain opetan myös historiaa ja yhteiskuntaoppia, mutta enimmäkseen teen opinto-ohjaajan töitä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koen, että kaikista opinnoistani on ollut jotain hyötyä. Opinto-ohjaajan (ja myös uraohjauksen) työhön historian ja yhteiskuntaopin opettajan taustasta on paljon hyötyä. Historian koulutus opettaa katsomaan ympäröivää yhteiskuntaa ja sen muutostrendejä laaja-alaisesti. Se on suuri vahvuus.

Opettajan pedagogiset opinnot ja erilliset opinto-ohjaajan opinnot vahvistavat vuorovaikutusosaamista. Nämä kaksi osa-aluetta yhdistettyinä antavat hyvät valmiudet toimia ohjauksen alalla menestyksellisesti.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hain opiskelemaan historiaa, koska se kiinnosti minua. En juurikaan ajatellut, mitä töikseni joskus tekisin. Tämä pohdinta aiheuttikin ahdistusta muutaman opiskeluvuoden jälkeen.

Kehottaisinkin hyvissä ajoin tutustumaan erilaisiin uramahdollisuuksiin. Niihinhän pääsee tietenkin tämän sivuston kautta käsiksi. Voisi olla hyvä myös olla yhteydessä alumneihin ja muihin alalta valmistuneisiin ihmisiin. Yliopistojen urapalveluita tms. on hyvä käyttää ja ylipäätään pyytää apua aina pienellä kynnyksellä.

Historian koulutuksella polkunsa löytäminen voi olla haasteellisempaa kuin joillain toisilla, mutta asiat kyllä järjestyvät. Ja jos historian ala ei tunnukaan omalta, kannattaa harkita alan vaihtamista. Jotkut opiskelukaverini ovat vaihtaneet täysin alaa ja olleet siihen tyytyväisiä. Historian opiskelusta ei siinäkään tapauksessa ole mitään haittaa, vaan päinvastoin.

Lisää kertomuksia

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… lue kertomus >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… lue kertomus >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Marja

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin … lue kertomus >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen lue kertomus >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät lue kertomus >

Enska

suunnittelija

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… lue kertomus >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… lue kertomus >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… lue kertomus >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … lue kertomus >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… lue kertomus >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… lue kertomus >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. lue kertomus >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… lue kertomus >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… lue kertomus >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… lue kertomus >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… lue kertomus >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… lue kertomus >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… lue kertomus >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua lue kertomus >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… lue kertomus >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi lue kertomus >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät lue kertomus >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›