Selaa kertomuksia

Anne Soikkeli,

Anne Soikkeli,

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, OP

Julkaistu 29.3.2016

Opiskelupaikkani Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kemia
Muut opinnot Tuotantotalous
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelua, kehitystä, toimittajayhteistyötä, ratkaisuehdotuksia, palavereja, päätöksentekoa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, suunnittelu ja kehittäminen, ongelmanratkaisu, toimittajaohjaus ja päätöksenteko

Päädyin nykyiseen työhöni: Sain TEKin kautta tiedon ko. avoimesta työpaikasta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ongelmaratkaisukyky, päättelykyky, oma-aloitteellisuus, tietojen nopea omaksuminen, yleissivistys, hyvä muisti ja oppimiskyky.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kemian opintokokonaisuus antaa hyvät perusteet lähes mille alalle vaan.

Lisää kertomuksia

vaisala 4

Timo

research scientist

Työhöni kuuluu paljon mittausten suunnittelua, itse mittaamista ja tulosten analysointia sekä raportointi… lue kertomus >

Scancos Simon

Simon

tuotepäällikkö

Työ on pääasiassa toimistotyötä, jota ajoittaiset asiakastapaamiset rytmittävät. Pääosa työstä hoituu säh… lue kertomus >

Mikael

r&d engineer

Päivät koostuvat vaihtelevasti tiedonhausta (esim. tieteelliset julkaisut ja patentit), käytännön orgaani… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›