Browse stories

Elina, koulutussuunnittelija

Planning, development or administrative duties, yliopisto

Julkaistu 4.11.2022

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Suomen kieli
Muut opinnot Yleinen kirjallisuustiede, yhteiskuntahistoria, viestintä
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelijana olen tekemisissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Opettajien kanssa valmistelemme opetussuunnitelmia ja kunkin lukuvuoden opetusohjelmaa. Valmistelutyön pohjalta työstän sitten lukujärjestykset kunkin vuosikurssin opiskelijoille ja varmistan, että kurssit eivät mene päällekkäin.
Opiskelijoita neuvon opintoihin liittyvissä asioissa, kuten oman opintosuunnitelman tekemisessä niin kasvotusten kuin sähköpostitsekin. Pidän myös erilaisia infotilaisuuksia ja tiedotan ajankohtaisista opintoasioista eri kanavissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi),

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin opintohallintoon valmistumisen jälkeen vähän puolivahingossa, kun sain vuorotteluvapaan sijaisuuden opintosihteerinä. Ensimmäinen sijaisuus poiki yli puolenkymmentä sijaisuutta lisää ja viimein myös vakipaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista on ollut hyötyä, koska viestintä on keskeinen elementti työssäni. Lisäksi yleiset taidot, kuten tiedonhakutaidot, ongelmanratkaisutaidot yms. opintojen aikana kehittyneet taidot ovat olleet suureksi avuksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sinnikkyys palkitaan!

More stories

Koo

työ- ja yksilövalmentaja

Yksilöohjauksessa autan asiakkaita löytämään seuraavan suunnan, eli teen urasuunnittelua heidän kanssaan.… read story >

Katriina

freelancer

Testaan työkseni kielioppiohjelmaa, suunnittelen sen sisältöjä ja valvon laatua. Työskentelen freelancer-… read story >

Johanna

viestintäasiantuntija

Kokouksia, suunnittelua eri tiimeissä/työryhmissä ja yksin, viestinnän käytännön toteutusta, mm. somepäiv… read story >

Hanna

Tyypillisenä työpäivänäni opetan äidinkieltä maa- ja metsätalousalan sekä liiketalousalan opiskelijoille.… read story >

Erika

Työtehtäviäni ovat suomen kielen opettaminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa alkeistasolta (A1) … read story >

Tare

development manager

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu lyhyemmän ja pidemmän aikavälin suunnittelua ja toteutusta: edellisen vii… read story >

Nora

toimitussihteeri

Luen lehteen tulevia juttuja ja tarkistan, että tiedot pitävät paikkansa. Olen yhteydessä toimittajiin he… read story >

Tiia

toimittaja

Tavallinen päivävuoro, jossa tehdään uutispäällikön ohjeistamia töitä tai päivystetään uutisia ja kirjoit… read story >

Miia

suunnittelija

Työskentelen suunnittelijana projektissa, jossa valmistellaan verkkopalvelua. Työni liittyy pitkälti verk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›