Browse stories

Hanna ,

Teaching and training

Julkaistu 6.10.2017

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Suomen kieli
Muut opinnot puheviestintä, kirjallisuus, islannin kieli
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisenä työpäivänäni opetan äidinkieltä maa- ja metsätalousalan sekä liiketalousalan opiskelijoille. Kurssista riippuen opetettavat aihealueet vaihtelevat kokoustaidon ja työnhakemisen opettamisesta kielenhuoltoon ja oikeinkirjoitukseen. Koska on kyse ammatillisesta äidinkielestä, sisältö on aina integroitu kyseiseen alaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, joustavuus, suunnitelmallisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Suoritin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan pedagogiset opintoni, ja yhden harjoittelun tein nykyisessä työpaikassani. Silloin sain vihiä, että äidinkielen lehtorin toimi tulee avoimeen hakuun silloisen opettajan jäätyä eläkkeelle. Hain työpaikkaa internetin työpaikkailmoituksen kautta. Uskon, että sekä hyvin mennyt harjoittelu että työkokemukseni ammatillisessa oppilaitoksessa vaikuttivat valintaani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Suomen kielen perusopinnot ovat pohjana hyvin monelle, mutta myös puheviestinnän sivuaineopintojen oppeja olen päässyt hyödyntämään yllättävänkin hyvin. Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen nimenomaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on myös osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ammatillisessa oppilaitoksessa työskentely vaatii koko ajan enemmän ja enemmän hyviä vuorovaikutustaitoja, koska esim. äidinkielen integrointi ammatillisiin aineisiin lisääntyy onneksi koko ajan. On kyettävä neuvottelemaan, joustamaan ja sopimaan monen opettajan kanssa omaan opetukseen liittyvistä asioista. Se on joskus haastavaa, mutta opetus onnistuessaan todella palkitsevaa. Hyödyksi on opetella tuntemaan myös niitä ammatillisia aloja, joiden opiskelijoille äidinkieltä opettaa. Uusiin ammattialoihin tutustuminen ja äidinkielen integroiminen niihin avaa upeita opetuspolkuja, joita tallatessa äidinkielen tärkeyttä ei tarvitse kovinkaan paljon perustella. Sinnikäs täytyy kuitenkin olla, sillä integrointi vaatii paljon suunnittelua ja aikatauluttamista.

More stories

Elina

koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelijana olen tekemisissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Opettajien kanssa va… read story >

Koo

työ- ja yksilövalmentaja

Yksilöohjauksessa autan asiakkaita löytämään seuraavan suunnan, eli teen urasuunnittelua heidän kanssaan.… read story >

Katriina

freelancer

Testaan työkseni kielioppiohjelmaa, suunnittelen sen sisältöjä ja valvon laatua. Työskentelen freelancer-… read story >

Johanna

viestintäasiantuntija

Kokouksia, suunnittelua eri tiimeissä/työryhmissä ja yksin, viestinnän käytännön toteutusta, mm. somepäiv… read story >

Erika

Työtehtäviäni ovat suomen kielen opettaminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa alkeistasolta (A1) … read story >

Tare

development manager

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu lyhyemmän ja pidemmän aikavälin suunnittelua ja toteutusta: edellisen vii… read story >

Nora

toimitussihteeri

Luen lehteen tulevia juttuja ja tarkistan, että tiedot pitävät paikkansa. Olen yhteydessä toimittajiin he… read story >

Tiia

toimittaja

Tavallinen päivävuoro, jossa tehdään uutispäällikön ohjeistamia töitä tai päivystetään uutisia ja kirjoit… read story >

Miia

suunnittelija

Työskentelen suunnittelijana projektissa, jossa valmistellaan verkkopalvelua. Työni liittyy pitkälti verk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›