Browse stories

Antti, Intraday Trader

Other, X Oy

Julkaistu 26.9.2021

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Energiatekniikka
Muut opinnot Tuotantotalous ja ohjelmistotekniikka
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Työtehtäväni on yksiselitteisesti käydä kauppaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Käytännössä työssä suunnitellaan tuotantoassettien tuotantoa ja myydään sitä sähköpörssiin. Kaupankäynti tapahtuu monilla eri sähkömarkkinoiden markkinapaikoilla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tarkkaavaisuus, riskinsietokyky, paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin sähkömarkkina-alalle, koska kiinnostuin koulussa sähkömarkkinoista yliopistomme sähkömarkkinat-kurssilla. Tämä tuntui itsestä loogiselta alavalinnalta, koska halusin yhdistää energitekniikan ja rahoituksen opintojani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten työelämässä minua on hyödyttänyt opinnot sähkö- ja energiamarkkinoista sekä rahoituksesta. Myös ohjelmistotekniikan opinnoista on ollut suurta hyötyä, koska työssäni tarvitsee käyttää montaa eri IT-järjestelmää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Koittakaa erilaisia asioita ja uskaltakaa epäonnistua. Ilman epäonnistumisia ei ole onnistumisiakaan.

Opinnoissa suosittelen panostamaan paljon matemaatiseen osaamiseen ja ohjelmointiosaamiseen. Tuntuvat ehkä tylsiltä, mutta näiden oppiminen perusteellisesti antaa pohjan muiden asioiden oppimiseen.

More stories

Sanni

lujuuslaskija tai design engineer

Voimalaitossuunnitteluun liittyvää, lujuus- ja prosessilaskentaa, sekä teknisten piirrustusten tekoa. Eri… read story >

Kerttu

Tyypillinen työpäiväni koostuu useista eri osista, jotka limittyvät toisiinsa eri projektivaiheissa. Usei… read story >

Energiainsinööri

suunnitteluinsinööri

Projektien kanssa toimitaan, teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa, työmaakäyntejä, jon… read story >

Avokado

automaatioinsinööri

Tyypillinen työpäivä koostuu teknisten dokumenttien suunnittelusta, piirtämisestä/päivittämisestä, asiakk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›