Browse stories

Avokado, automaatioinsinööri

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 15.10.2019

Opiskelupaikkani Kymenlaakso University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Energiatekniikka
Muut opinnot Automaatio- ja prosessitekniikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäivä koostuu teknisten dokumenttien suunnittelusta, piirtämisestä/päivittämisestä, asiakkaiden kanssa kanssakäymistä f2f sekä sähköpostien ja virtuaalipalaverien avulla, ERP/MRP järjestelmien käyttöä. Järjestelmäsuunnittelua ja erinäisiä selvityksiä joutuu myös aika ajoin tekemään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisukyky, oma-aloitteisuus, tietojärjestelmien ymmärrys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aikaisemmasta työpaikasta tutut spottasivat ja palkkasivat. Tiesivät siis mitä saavat, ei ollut sika säkissä, minä vain.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: CAD, työvälineohjelmat

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hankkikaa työkokemusta, vaikkei olisikaan omaa alaa tai vastavalmistuneille insinöörin töitä tarjolla. Panostakaa opiskelussa perusasioihin: matematiikka, fysiikka. Asettakaa tavoitteita; kaikista kursseista ei tarvitse saada parhaita arvosanoja. Selvittäkää itsellenne, mitä haluatte tehdä työksenne, ja keskittykää opiskeluissa siihen liittyviin oleellisiin asioihin. Työpaikalla erikoistutaan ja perehdytään, asenne ratkaisee todella paljon.

More stories

Sanni

lujuuslaskija tai design engineer

Voimalaitossuunnitteluun liittyvää, lujuus- ja prosessilaskentaa, sekä teknisten piirrustusten tekoa. Eri… read story >

Antti

Intraday Trader

Työtehtäväni on yksiselitteisesti käydä kauppaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Käytännössä työssä suu… read story >

Kerttu

Tyypillinen työpäiväni koostuu useista eri osista, jotka limittyvät toisiinsa eri projektivaiheissa. Usei… read story >

Energiainsinööri

suunnitteluinsinööri

Projektien kanssa toimitaan, teknistä suunnittelua, asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa, työmaakäyntejä, jon… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›