Browse stories

Katja, kehittämispäällikkö

Management and supervisory duties

Julkaistu 26.8.2020

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Liiketoimintaosaaminen, tiedotusoppi ja psykologia
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen kehittäminen ja sisäinen auditointi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: suunnittelu- ja organisointitaidot, Ehdottomasti tiimityö ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen loppuvaiheessa työpaikkailmoitukseen vastaamalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkielmien tekemistä ja itsenäisen suunnittelun taitojen kehittävistä opinnoista. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuudesta sekä opettajan pedagogisista opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tekisin molemmat tutkintooni kuuluneet tutkielmat aitoihin yrityksiin, kasvattaisin opintojen aikaista verkostoani sekä antaisin itselleni luvan opiskella rauhassa.

More stories

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… read story >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Hellu

opinto-ohjaaja

Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneest… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… read story >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… read story >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›