Browse stories

Hellu, opinto-ohjaaja

Teaching and training, Ammattikorkeakoulu

Julkaistu 12.12.2017

Pääaine tai koulutusohjelma Aikuiskasvatus
Muut opinnot Psykologia, sosiologia, viestintätiede
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Yksilöohjausta opintojen jumitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa, hyvinvointiasiat korostuneesti esillä. Ohjausta myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä, joskus Skypen kautta. Ohjauksen koordinointia, kehittämistä, ohjausasioista viestimistä sisältyy myös jollain tavoin lähes jokaiseen päivään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Kohtaamistaito, itsensä johtaminen, Oman organisaation toimintojen hyvä tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tulin nykyiselle työnantajalleni aikuiskasvatustieteen harjoitteluun, joka liittyi lähinnä valintakoeprosessiin. Sinnikkään tekemisen, kehittymisen ja sattumustenkin kautta ajauduin ohjauksen pariin, suoritin pedagogiset opinnot ja vielä opo-opinnot ja päädyin unelmatyöhöni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedon hallinta ja soveltaminen, tutkimusmenetelmiin liittyvä osaaminen, ymmärrys ihmisen toiminnasta, kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ohjaustyössä omat vastoinkäymiset saattavat kääntyä vahvuudeksi, näin koen ainakin omalla kohdallani käyneen. Tällöin on helpompaa samaistua ”kompuroivan” opiskelijan tilanteeseen. Kun opiskelee ja tekee asioita, jotka kokee itselleen mielekkäiksi ja omaa arvomaailmaa vastaaviksi ja lisäksi tarttuu rohkeasti tilaisuuksiin, oma juttu todennäköisesti löytyy, jollei heti valmistumisen jälkeen niin sitten myöhemmin. Muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan ohjaajia, meitä eivät tule robotit korvaamaan.

More stories

MP

service manager

Työpäiväni koostuu pääasiassa asiakastyöstä ja asiakastapaamisista, sisäisestä palvelun seurannasta ja ke… read story >

Muusa

palveluesimies

Esimiespalavereita: organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnittelua. Tiimiesimie… read story >

Katja

kehittämispäällikkö

Koulutussuunnittelua, sidosryhmäyhteistyötä ja opetustyötä. Työhöni kuuluu myös henkilöstön osaamisen keh… read story >

Kasvatustieteilijä

uraohjaaja

Työnhakija-asiakkaiden tapaaminen: osaamisen kartoittaminen, työnhakuvalmiuksien parantaminen, työpaikkoj… read story >

Kiti

suunnittelija

Työpäiväni koostuu etuusneuvonnasta ja -ohjauksesta sekä erityisesti kansainväliseen sosiaaliturvaan liit… read story >

JK

Ohjaan liiketalouden korkeakouluopiskelijoita. Olen ohjaajana ja kehittäjänä oppimisympäristössä. Lisäksi… read story >

Tiina

projektipäällikkö

Työskentelen asiakasrajapinnassa: annan tarjouksia, budjetoin ja koordinoin projekteja, seuraan töiden et… read story >

Miia

Työpäiväni vaihtelevat suuresti. Välillä suunnittelen sisältöä koko henkilöstölle suunnattuun verkkokoulu… read story >

Tuija

koulutuspäällikkö

Päivän aikana edistän useampia eri vaiheessa olevia täydennyskoulutushankkeita: priorisoin päivän työteht… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›