Browse stories

Anna, myyntineuvottelija

Customer service / patient care

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Viestintä (yliopisto), Sosiaalipsykologia, kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Myyntityötä ja asiakaspalvelua

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, sosiaalinen kanssakäyminen, neuvottelutaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin nykyisessä firmassa töissä jo opiskeluaikoinani. Tarkoituksenani oli siirtyä "oman alan" töihin (laaja käsite, sillä opinnot eivät kohdistuneet mihinkään tiettyyn) valmistumisen jälkeen, mutta syystä tai toisesta se on vielä jäänyt. Haen uusia töitä aktiivisesti, mutta "oman alan" paikkoja on suhteessa vähän saatavilla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnot ja viestinnän tunteminen auttavat huomattavasti erilaisissa yritys- ja asiakasrajapintatehtävissä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kohdistakaa opintonne johonkin tiettyyn alaan, ja pitäytykää siinä; laajapohjainen osaaminen ei takaa automaattista työpaikkaa, sillä asiantuntijatehtävissä halutaan erityisosaamista enemmän kuin yleistietoa ja monen asian osaamista.

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›