Browse stories

Lukion kielten ope,

Teaching and training, kunta pääkaupunkiseudulla

Julkaistu 29.11.2016

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pohjoismaiset kielet, yleinen kirjallisuustiede, Pohjois- Amerikan tutkimus, kasvatustiede (opettajan kelpoisuus)
Valmistumisvuosi 2004

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne syntyvät:
1) Opetusta: opiskelijoiden kanssa työskentelyä., ns. oppitunnit. (Luokissa / ohjattua itsenäistä / vierailuja). Yleensä vain tämä näkyy opiskelijalle työjärjestyksestä, vaikka se on kaikesta työstä ainoastaan vajaa 1/3.
2) Toimistotyöntyyppistä ja hallinnollista: erilaisia kirjanpitojuttuja, Wilma-viestien / sähköpostiviestien / muiden viestien lukemista ja vastaamista. Monisteiden kopiointia, muun oppimateriaalin järjestelemistä. Kanslian kanssa asiointia. Opettajainkokouksia, yleiset / useat pienryhmät.
3) Opiskelijahuoltoa ym: tapaamisia, kokouksia, vanhempainiltoja. Tukiopetuksen antamista.
4) Koulutusta: atk-koulutukset / pedagogiset koulutukset / aineeseen liittyvät / kustantajien järjestämät / jne.
5) Varsinaisen opetuksen suunnittelutyötä: opetuksen sisällön valmistelu, aikataulutus ja toteutuksen organisointi, sähköisen oppimispohjan muokkaaminen, oppimateriaalien laatimista (ei virallisesti opettajan homma, mutta käytännössä sitä voi olla merkittävästikin). Kirjanpitoa ja opiskelijolle kursseista tiedottamista. Tämä vie lähes 1/3 ajasta.
6) Arviointi: opiskelijoiden kotitehtävien ja välikokeiden laatimista ja korjaamista, valvontaaa. Kahdesti vuodessa ylioppilaskirjoitukset: erityisjärjestelylausuntojen laatiminen, koevalvonnat, oman aineen kokeiden korjaaminen, tilastointia. Tämä vie lähes 1/3 ajasta.

----- Konkreettinen työpäivä on erilaisia yhdistelmiä noista palikoista. Yleensä lähtökohtana on työjärjestys ja sitten hyppytunteja / iltapäivää / iltoja / viikonloppuja / osia lomista täytellään lopuilla. Opettaja voi vaikuttaa siihen mihin aikaan tekee suuren osan töistä. Lukioiden jaksojärjestelmän vuoksi työn luonteeseen kuuluu rauhallisempien viikkojen vaihtelu hektisten kanssa. Osa opiskelijoiden loma-ajoista kuluu suunnittelu- / arviointi- / ja materiaalien järjestelyhommiin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, oppiaineen hallinta, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Tämä on kielten opiskelijoille selkeä konkreettinen uravaihtoehto, joten kokeilin aineenopettajankoulutusta yhtenä vaihtoehtona. Olisi ollut epäkäytännöllistä jättää tutustumatta siihen. Toinen vaihtoehto oli tutkijan työ, koska siihen oli itsellä selvästi taipumuksia. Pitäessäni elämäni ensimmäistä oppituntia palat vain loksahtivat kohdalleen ja flow-tilan takia tajusin, että opetus oli minulle sopivin vaihtoehto.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkintoni oli poikkeuksellisen laaja-alainen. Olen hyödyntänyt lähes kaikkea eli opettajalle pakollisten pääaineen ja kasvatustieteen lisäksi Pohjois-Amerikan tutkimus, yleinen kirjallisuustiede ja pohjoismaiset kielet hyödyttäneet selvästi. Vaikka olen englannin opettaja, ruotsin opettajan pätevyys on parantanut työn laatua.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: 1) Lukiopuolella kielten opettajan työmäärästä vain n. 1/3 näkyy työjärjestyksestä, joten on hyvä hahmottaa miten valtavasti aikaa ja resursseja kaikki muu vaatii. Työmäärä ei jakaudu tasaisesti: n. 20-70 tuntia on tullut tehtyä erilaisina viikkoina tänä lukuvuonna.
2) Luovuus, joustavuus ja organisointikyky ovat välttämättömä ominaisuuksia - oppisisällöt, oppimateriaalit, opetusmenetelmät, tekniikka muuttuvat jatkuvasti.
3) ' UI TAI UPPOA' -testi: Konkreettinen oppituntien pitäminen paljastaa paljon olennaista luokkatyöskentelytaidoista ja kyvystä pärjätä - suosittelen parin viikon sijaisuutta sellaisella kouluasteella, jossa aikoisi työskennellä. Siinä selviää miten vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa toimii, miten reagoi yllättäviin tilanteisiin ja pitää 'homman kasassa' paineiden alla. Jos se onnistuu, voi alkaa tutustua opettajan työn muihin puoliin, jotka tulevat selvemmin esiin vasta pidemmällä aikavälillä työskennellessä.
4) Itse sain vakituisen viran 39-vuotiaana. Alalle hakeutuminen vähän kypsempänä on ollut selvä etu, jonka tuleva työnantajakin ilman muuta tajusi. Tämä on hyvä ala jo elämää nähneille.

More stories

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… read story >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… read story >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… read story >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… read story >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… read story >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… read story >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… read story >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… read story >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … read story >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… read story >

Anna

myyntineuvottelija

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›