Browse stories

Ulla, sovellusasiantuntija

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 7.10.2018

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteiskuntapolitiikka
Muut opinnot EU-opinnot, viestintä, taloustiede
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivääni kuuluu projektihallintaa ja -seurantaa, järjestelmän suunnittelua ja liiketoiminnan vaatimusten "kääntämistä" teknisille määrittelijöille, järjestelmädokumentaation lukemista sekä tehtyjen järjestelmäuudistusten testausta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: keskittyminen, analyyttisyys, liiketoiminnan ymmärtäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin nykyiselle työnantajalleni alun perin täysin sattumalta, pitkän ja jo lähes epätoivoisen työnhaun seurauksena. Silloinen työtehtäväni kuitenkin liittyi sosiaalietuuksiin ja siten ehkä yhteiskuntatieteisiin. Kyllästyin samaa asiaa toistavaan työhöni muutamassa vuodessa ja pääsin (onneksi) vaihtamaan samalla työnantajalla toisiin tehtäviin. Ilman edeltävässä tehtävässä karttunutta liiketoimintaymmärrystä en olisi päässyt nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hyödyksi on ollut ylipäänsä opinnoissa opittu analyyttisyys, uusien asioiden omaksuminen, isojen kokonaisuuksien nopea hahmottaminen. Sillä ei sinänsä ole merkitystä, mikä tieteenala siihen kokonaisuuteen yhdistyy. Yhteiskuntatieteet vain sattui olemaan se, joka itseäni kiinnosti eniten ja toi alunperin tälle alalle. Kokonaisuutena kuitenkin opinnot kasvattivat sekä yleissivistystä että ympäröivän yhteiskunnan lainalaisuuksien ymmärrystä merkittävästi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ole utelias ja heittäydy tuntemattomaan.

More stories

Urayhdistyksistä

hankekoordinaattori

Sähköposteja, some viestintää, raportointia, ihmisten tapaamista, ideointia ja kehittämistä laajassa yhte… read story >

Katri

toimittaja

Toimittajan työpäivä alkaa oikeastaan jo heti herättyä, minulla noin kello 6:45 tärkeimpien uutisten kahl… read story >

Anu

hankekoordinaattori

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: nuorten valmennukset ja ryhmätapaamiset, viestintää, rap… read story >

ASD

eläkeasiantuntija

Päätöksenteosta, kouluttamisesta, yhteistyön suunnittelusta ja konsultoinnista read story >

Vastavalmistunut

Avustava asiantuntija

Taustaselvitykset, raporttien ja muun materiaalin tuottaminen. Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat. read story >

VTM

Projektikehittäjä

Tiedonhaku ja kirjoitustyö, raportointi ja työn etenemisen suunnittelu, yhteydenpito projektitiimin ja si… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›