Browse stories

Hannu, toiminnanjohtaja

Management and supervisory duties, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - JAMKO

Julkaistu 19.9.2017

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Saksan kieli
Muut opinnot ruotsin kieli, pedagogiset aineopinnot, opetustoimen ja hallinnon perusopinnot sekä tradenomin tutkinto Vaasasta
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät ovat varsin erilaisia vaikka kaikkea rytmittää ns. järjestön vuosi. Voin vuosikellon rytmissä valita varsin vapaasti milloin asioita teen - toisaalta on hetkiä kun oma työ on laitettava sivuun ja keskityttävä esim. jäsenhankintaan tai jonkun ongelman ratkaisuun. Työtä teen pääasiassa toimistolla avokonttorissa - satunnaisesti myös etätyönä ja kokousmatkoilla. Tietyt asiat toistuvat, kuten jäsenhankinta, edustajiston vaalit, uuden hallituksen perehdytys, sääntömääräiset kokoukset ja perinteeksi muodostuneet tapahtumat. Omaan työhön kuuluu paljon kokouksia ja yhteydenpitoa niin oman organisaation sisällä kuin yhteistyötahojen kanssa, perehdyttämistä, sähköposteja, hallituksen tukemista, tietojärjestelmien kuten jäsenrekisterin ja talousjärjestelmien käyttöä, sosiaalista mediaa, tulevaisuuden suunnittelua, laadunhallintaa, kehittämistä, esimiestehtäviä työehto- palkkaus jne. kuvioineen, laskujen maksua ja muita talousasioita. Asiakaspalvelussa pääsen myös usein käyttämään opiskelemiani kieliä. Järjestön työpäivät voivat olla pitkiä mutta silloin kun korkeakoulu on kiinni voi pitää varsin pitkiä lomia. Työ vaatii kykyä viestiä eri asioista, varsinkin kun koittaa kehittää organisaatiota - käskyttäminen toimii vapaaehtoisjärjestössä varsin huonosti, pitää olla innostava. Ongelmanratkaisukykyjä vaativia tilanteita tulee päivittäin - kyse voi olla siitä, että järjestelmät eivät toimi tai käsillä on haastavampi edunvalvontatapaus. Ongelmanratkaisuun kuuluu myös ajanhallinta - miten saadaan käytettävissä oleva aika hyödennyttyä parhaiten jonkin tietyn asian edistämiseksi. Järjestössä tarkeää on tiimityö - se vaatii hyviä viestintätaitoja ja yhdessä laadittuja pelisääntöjä, joita kaikki noudattavat. Ihmisten kanssa tehtävä työ voi helposti jäädä mieleen pyörimään. Työn vastapainoksi harrastan mm. maastopyöräilyä, juoksua ja kokkausta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Viestintä, ongelmanratkaisu, tiimityö,

Päädyin nykyiseen työhöni: Oma polkuni opiskelijajärjestön toiminnanjohtajaksi kulki toisen opiskelijajärjestön kautta. Opiskeluaikana halusin vaikuttaa omaan ja muiden opiskelijoiden olosuhteisiin ja nälkä kasvoi syödessä. Hakeuduin oman aineeni ainejärjestöön webmasteriksi, pian hallinnon opiskelijaedustajaksi ja lopulta ylioppilaskuntaan, jossa tein kaikkea mahdollista valiokuntatyöstä, edustajistoon, hallitukseen ja palkattuihin asiantuntijatehtäviin. Kokeiltuani oman alan töitä opettajana koin, että sillä hetkellä itselleni soveltuvampaa on järjestötyö, josta olin saanut kokemusta jo opintoaikana. Tästä syystä hain töitä jo aiemmin yo-kunta-aikoina tutuksi tulleesta opiskelijakunnasta ja tulin valituksi. Oma aiempi tutkinto AMK:sta oli haussa varmasti hyödyksi. Myöhempiä opettajantehtäviä en ole sulkenut koskaan pois.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikki opinnot ovat antaneet jotakin. Humanistisen alan osalta opintojen loppuunsaattaminen on antanut vahvan luottamuksen, että mikä tahansa haaste on mahdollista suorittaa pienempiin osiin pilkottuna ja aikataulutettuna. Sama pätee haasteisiin työssä ja kehittämisessä. Voin luottaa siihen, että tunnen oppimistyylini ja pystyn edelleen omaksumaan uutta sekä viemään aloittamani projektin maaliin. Konkreettisesti opettajaopintojen kotiryhmät ja ryhmätyöt ovat antaneet taitoja asettua eri tavalla ajattelevan asemaan sekä toimia erilaisten ja eri aloja opiskelevien kanssa ja löytää sopivat yhteistyön muodot. VAMK:n tradenomiopinnot ja tietojärjestelmien ja toimisto-ohjelmien kuten Word, Excel jne. käyttötaidot ovat päivittäin tärkeitä - toki ohjelmien päivittyessä itseopiskelu tai uusiin järjestelmiin kouluttautuminen on myös tärkeää. Opetustoimen hallinnon ja johtamisen opinnoista saadut näkemykset johtamisesta ovat myös auttaneet esimiestehtävien alkupolulla. Kielet ovat siirtyneet opintojen pääpainopisteestä harrastukseksi ja opintoaikainen harrastus työksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ole monipuolinen ja tee niitä asioita joista olet kiinnostunut. Aseta itsellesi tavoitteita - missä näet itsesi viiden vuoden päästä? Oletko kieltenopettaja vai jotain muuta? Mitä taitoja tarvitset tavoitteen saavuttamiseksi, missä haluat kehittyä?

Töitä voit tehdä myös opintojen aikana, kunhan jätät itsellesi sellaista vapaa-aikaa, että omat akut latautuvat. Arjen rutiinien sietokyky ja niiden hallinta on tärkeä myös työelämässä ja sitä kannattaa kehittää jo opiskeluaikana. Säännöllinen yöuni on yllättävä voimavara, jolla on myös terveydellisiä vaikutuksia. Itsellä liikunta auttaa rytmittämään arkea, parantaa keskittymistä ja unta.

Tulevaisuuden työt ovat muuttuvia ja niihin haetaan ammattilaisia, joilla on soveltuva koulutus, monipuolinen työtausta ja osaavat asemoida itsensä niihin parhaiten. Esim. Kieltenopiskelijalle särmää tuo kauppaan tai ict-alaan liittyvät opinnot. Myös vapaa-ajan harrastuksesi esim. luottamustehtävät ainejärjestössä tms. tai tavoitteellinen liikunta-harrastus voivat tuoda särmää mikä auttaa työllistymisessä esim. kolmannelle sektorille. Henkilöitä rekrytoineena suosittelen panostamaan työpaikkahakemukseen - kuvattoman standardicv:n lähettäminen 50 paikkaan ei sinua todennäköisesti työllistä. Sen sijaan kannattaa lukea ilmoitus ymmärryksellä - mitä haetaan?, tutustua potentiaaliseen työnantajaan, soitella ja selvittää itselleen miten työnantajaa ja hänen tavoitteitaan voisi omalla osaamisellaan parhaiten edistää sekä miten soveltuisi heidän tiimiinsä avoinna olevaan tehtävään. Aina voi haun jälkeen pyytää myös palautetta hakemuksestaan ja kehittyä palautteen kautta. Jos et tule valituksi yritä uudelleen - et ole epäonnistunut, vaikka työhaku kestäisikin. Ihminen kehittyy ja digitaalisaation myötä alan vaihto on edessä useammalla - älä pelkää tehdä uusia aluevaltauksia. Voisiko yrittäminen olla vaihtoehto?

Ole oma itsesi - olet varmuudella paras siinä!

More stories

hsa

Opetustuntien pitäminen, tuntien suunnittelu, luokanvalvojan tehtävistä huolehtiminen read story >

HeTa

tuntiopettaja

Kieltenopetusta lukiossa. Tuntisuunnittelua, Wilma-viestejä, sähköposteihin vastaamista, opettajainkokouk… read story >

Hansu

Patenttiassistentti

Kirjeenvaihtoa englanniksi, erilaisten työkalujen hallintaa, asiakaspalvelua, lyhyitä käännöstehtäviä, er… read story >

Johanna

Olen päivittäin lähinnä sähköpostitse kymmenien ja jopa satojen ihmisten kanssa tekemisissä kymmenissä er… read story >

Salla

Työpäiväni ovat hyvin vaihetelevia, joten tyypillinen työpäivä voi olla monenlainen. Tänään ohjasin opisk… read story >

Katrin

Meidän tehtävä on auttaa Applen asiakaita se mikä tahansa ongelma. Siihen kuuluu tekniset ongelmat, profi… read story >

AKH

Vastuullani on tiedekunnan kansainvälisen oppimisympäristön kehittäminen.
Työpäivääni kuuluu mm. tiedot…
read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›