Browse stories

Juha, oppilaanohjauksen lehtori

Teaching and training

Julkaistu 25.4.2017

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Luokanopettajakoulutus
Muut opinnot Opinto-ohjaajakoulutus, tohtoriopinnot ohjausalalta
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Tyypilliseen työpäivääni kuuluu luokkaohjaustunteja yläkoulun 7-9 luokkalaisille, yksilöohjausta, hallintohommia työhuoneessa sekä yhteistyötä aineenopettajien, erityisopettajien, koulupsykologin, kuraattorin tai rehtorin kanssa Joka viikko on myös joitakin palavereja oppilasasioista, projekteista, jne yhteistyötahojen kanssa ( esim. yritysten yhteyshenkilöiden tai toisen asteen oppilaitoksen opettajien kanssa)
Viikkotyöaikani on 32 tuntia ja olen vuosityöajassa, joten päivien pituudet voivat vaihdella hyvinkin paljon. Työ on vaihtelevaa ja antoisaa asiantuntijatyötä. Oppilaanohjaaja voi vaikuttaa hyvin paljon omaan työnkuvaansa ja siihen, miten painottaa töitään vuoden eri aikoina. Sopiva pohjakoulutus opohommiin on esim kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian opinnot, joku opettajakoulutus (luokanope tai aineenope) ja sen päälle opokoulutus yliopistossa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, joustavuus, ammattitaito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin ensin luokanopettaja ja sitten yliopiston normaalikoulussa ohjaavana lehtorina. Tämän jälkeen innostuin opiskelemaan opinto-ohjaajaksi Jyväskylän yliopistossa. Monella meistä opoista on ensin pohjakoulutuksena joku opettajakoulutus. Opokoulutukseen pääsee helpommin, jos sinulla on jo kokemusta ohjaustyöstä esim. epäpätevänä työskennellen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista koulutusvaiheistani on ollut opinto-ohjaajan työhön hyötyä. Tohtoriopinnot ovat lisänneet asiantuntijataitoja ja tuoneet vielä lisää työmahdollisuuksia ja mielekkyyttä työtehtäviin.
Kasvatus- ja ohjausala on sellainen, että koko ajan voi kehittää ammattitaitoaan lisää erilaisilla kiinnostavilla täydennyskoulutuksilla. Jatkuva työelämä- ja elinkeinoelämäkoulutus on myös hyvin tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kehitä itseäsi monipuolisesti. Kasvatus- ja ohjausalan työtehtävät eivät edellytä lukio-opinnoilta mitään erityistä. Fiksua on tietysti opiskella psykologiaa ja yhteiskuntaoppia, kieliä ja taitoaineita. Itse opiskelin lukiossa myös luonnontieteitä, kuten pitkän matematiikan ja fysiikkaa, mutta näiden aineiden opiskelu ei ole ohjausalalle välttämätöntä.
Huomaa, että opoksi voit opiskella myös suoraan Itä-Suomen yliopistossa nuorisokoulutuksena. Suurin osa meistä opoista on kuitenkin opiskellut aikusopiskelijana opinto-ohjaajan opinnot esim. Jyväskylän yliopistossa tai ammatillisen puolen opinto-ohjaajakoulutuksessa (esim. Hämeenlinnassa tai Jyväskylässä).

More stories

L.E.

asiantuntija

Työhöni nuorena asiantuntijana konsulttitalossa koulutusalalla sisältyy mm. tarjousvalmistelua, rekrytoin… read story >

Markus

koulutussuunnittelija

Opetussuunnitelman kehittämistyötä, koulutusten järjestämistä, kokousten valmistelua ja opintojaksojen pe… read story >

Opo, luokanopettaja

opinto-ohjaaja

Minulla on joustavat työajat. Annan pääosin yksilöohjausta. Työskentelen noin 6-7 tuntia päivässä - esime… read story >

Hannele

luokanopettaja, aineenopettaja

Luokanopettajana olen saanut itse vaikuttaa siihen, mitä luokka-astetta kulloinkin opetan. Välillä olen o… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›