Browse stories

Jaana, projektityöntekijä

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 24.10.2016

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Maantiede, viestintä, sosiologia, taidehistoria, taloushallinto
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Ohjaan kesätyöntekijöitä, jotka olen rekrytoinut. Hoidan hankkeen tilit ja hankinnat. Eniten aikaa kuluu rutiininomaisessa tietokantatyössä, jossa luon taulukoita ja ylläpidän tietokantoja. Hoidan hanketta pääasiasa yksin, ja voin suunnitella työtehtäväni kulloisenkin tarpeen mukaan itsenäisesti. Kannan vastuun hoitamastani hankkeesta itse, ja raportoin siitä tarvittaessa eri sidosryhmille.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, Kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen, tietohallinto

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain työpaikkaa, joka ei varsinaisesti mitenkään liittynyt koulutukseeni. Työpaikkaan etsittiin kehityskelpoista yksilöä, joka onnekseni satuin olemaan. Koulutus oli kuitenkin olennainen seikka valintaani, FM tutkinnolla on hyvä maine monipuolisen osaamisen tarjoajana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista. On tärkeä kertoa asia ymmärrettävästi ja niin, että siitä kiinnostutaan ja halutaan tietää lisää. Myös erilaiset atk-kurssit ovat olleet hyödyksi, ohjelmistoja on monenlaisia, mutta niiden logiikka toimii usein samalla tavalla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa aluksi hakea mitä tahansa työpaikkaa ja hyväksyä se, että aina aloitetaan pohjalta ja usein pienellä palkalla. Kaikista asioista oppii, ja ketään ei kannata ylenkatsoa. Jalat maassa syntyy parhaita tuloksia. Ja koko ajan joutuu opiskelemaan uusia asioita, mikä on tosi mielenkiintoista.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›