Browse stories

Kaisa, quality specialist

Other

Julkaistu 15.4.2013

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Sosiaalipsykologia, Semiotiikka
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelijoiden ohjauksesta. Myös yhdessä tiimini kanssa kehittelen uusia toimintoja, joiden toteuttaminen on vastuullani. Käytännössä käytän päivittäin yrityksemme atk-henkilöstön kehettelemiä ohjelmia, joiden avulla ideamme saadaan nopeasti internetsivuille. Vastuullani on myös sisällön, eli käytännössä toisten tuottamien tekstien, laadunvalvontaa. Olen tiiviisti yhteydessä markkinointitiimiin, jonka suositusten perusteella muokkaan sivuston sisältöä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, analyyttisyys, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin työharjoittelijana editorial-tiimissä. Asun ulkomailla, joten tarkoitukseni oli saada pikaisesti jalka paikallisten työmarkkinoiden oven väliin. Ilmaisin jo varhain uudessa työssäni kiinnostukseni quality managmen -osaamiseen ja intensiivisen koulutuksen jälkeen sain vakinaisen paikan kolmen kuukauden harjoitteluni päätyttyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologian opinnot ovat auttaneet ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä myös internetsivuillamme. Myös suomen kieliopin hallitseminen on välttämätöntä työssäni. Työni vaatii myös tarkkuutta, keskittymiskykyä ja suunnittelutaitoja, joita kaikkia koen saaneeni nimen omaan opiskeluaikana.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkkomarkkinointi on nopeasti muuttuva ala, jonka työmarkkinoilla eniten vaakakupissa painaa aiempi työkokemus. Alalle pyrkivän kannattaa hakeutua vaikkapa ensin työharjoitteluun hankkimaan kokemusta. Työhakemuksissa kannattaa myös painottaa erilaisten atk-ohjelmien ja sosiaalisen median hallintaa. Ylimääräiset kurssit, vaikkapa PhotoShop-kurssit, ovat aina hyödyksi, vaikka ohjelmia ei itse työssä tarvitsisikaan. Työhaastattelua varten kannattaa lukea netistä verkkomarkkinoinnin perustermien merkityksiä. Niiden sujuva käyttäminen haastattelussa osoittaa, että hakija on innostunut alasta. Nuori, motivoitunut työntekijä palkataan usein.

More stories

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… read story >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… read story >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… read story >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… read story >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… read story >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… read story >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… read story >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … read story >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… read story >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… read story >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … read story >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … read story >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. read story >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… read story >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. read story >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa read story >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
read story >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… read story >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … read story >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… read story >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… read story >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›