Browse stories

Renata, Kaupallinen assistentti

Consulting

Julkaistu 9.12.2014

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Ranskan kieli
Muut opinnot pohjoismaiset kielet, matkailuala
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen kaupallisena assistenttina vienninedistämisorganisaatiossa. Saamme kyselyitä eri alojen yrityksiltä jotka pyrkivät Suomen markkinoille. Välitämme heille markkinatietoa, etsimme sopivia kontakteja ja autamme heitä tapaamisten järjestämisessä. Suuri osa työstä on tiedonhankintaa ja sen analysoimista, minkä lisäksi työhön kuuluu erilaisia toimistotehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kielitaito, tiedon haku- ja käsittelytaitot, kyky toimia itsenäisesti

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avointa paikkaa. Valintaani vaikutti aiempi kokemus kaupalliselta alalta, hyvä kielitaito sekä suositus aikaisemmin samassa tehtävässä olleelta henkilöltä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnot, vaihto. Opintojen myötä kehittynyt kyky hakea, omaksua ja käsitellä tietoa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa olla avoin, kokeilla erilaisia asioita ja mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
Uskon, että kannattaa opiskella sitä mikä kiinnostaa mutta esimerkiksi sivuainevalintojen kautta miettiä myös työllistymistä. Tietotekninen osaaminen kannattaa pitää ajan tasalla.

More stories

Malla

Sähköposteihin vastaamista, tiedottamista sähköisissä kanavissa, kokouksia, tiedonkeruuta, työtapojen keh… read story >

E

Tyypillistä työpäivää ei ole, mutta työviikko on aika samanlainen lukukauden aikana. Työtehtäviä on kolme… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›