Browse stories

Mimmi, tutkimusinsinööri

Research or development

Julkaistu 19.4.2014

Opiskelupaikkani Tampere University of Technology
Pääaine tai koulutusohjelma Materiaalitekniikka
Muut opinnot Metallimateriaalit, Kemia
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Excel-pyöritystä, laboratoriotestien suunnittelua tai tulosten analysointia, tutkimusraportin kirjoitusta, tiedon etsintää tai varmistusta, sekä tiedon vaihtoa kolleegoiden kanssa. Mahdollisesti palaveri tai esim. projektin byrokratian tai valmistelun hoitamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: looginen ajattelu, itsenäisyys, kommunikaatiotaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Täytin työhakemuksen, pääsin haastatteluun ja sain paikan. Ei aikaisempaa työkokemusta, eikä kavereita töissä yrityksessä. Näinkin voi käydä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Metallitekniikan ja kemian opinnot antoivat hyvän pohjan, johon työhön liittyvä ja työssä tarvittava ammattitaito jäsentyvät. Yliopisto ei voi suoraan kouluttaa tiettyyn työtehtävään täysin valmista ammattilaista, mutta opinnot antavat ennen kaikkea taitoja tiedon hakemiseen, omaksumiseen ja käyttämiseen.
Lopulta työtehtävät opettavat tarvittavaa erikoisosaamista. Tosin ilman ammattisanaston tuntemista ja ymmärtämistä etukäteen se on vaikeaa ja hidasta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos kesätyöpaikka yrityksestä huolimatta jää haaveeksi, kannattaa tutustua kurssitarjontaan ja suorittaa opintoja myös kesällä.

More stories

Suvi

Työpäivä usein alkaa työkavereiden kuulumisten vaihtamisella ja sähköposteihin vastaamisella. Yksikään t… read story >

Anu

kaivosinsinööri

Kaikenmoisten suunnittelutöiden tekeminen tietokoneella sekä keskustelusta työkavereiden kanssa. Mulla on… read story >

Miia

käyttöinsinööri

Tyypillisesti aloitan tutustumalla osastoni prosessin sen hetkiseen tilaan, tarkastelen tilannetta proses… read story >

K

projekti-insinööri

Kokousten valmistelu, sihteeröinti ja pöytäkirjojen teko. Työntekijärekisterin ylläpito. Tilaajavastuulai… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›