Selaa kertomuksia

Risto, tutkijatohtori

Tutkimus tai tuotekehitys

Julkaistu 1.2.2015

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Matematiikka
Muut opinnot tietojenkäsittelytiede, biotieteitä
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelin valmistumisen jälkeen vuoden vakuutusyhtiössä ja sen jälkeen siirryin tutkijaksi. Työ yksityisella sektorilla ja yliopistolla eroaa merkittävästi. Yliopistotyö on teoreettisempaa ja hidastempoisempaa. Tyypillisenä työpäivänä koodaan 70-80 % ajasta. Muu aika menee tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja kirjoittamiseen. Sosiaalisia tilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja on aina tarjolla. Tosin niistä on oman työn kannalta valitettavan vähän hyötyä. Joskus esitelmiä kuuntelee pelkästä kohteliaisuudesta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjelmointi, kirjallinen viestintä, kärsivällisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin tutkijaksi uteliaisuuttani. Käytännössä tutkijantöistä on ollut vaikea päästä pois. Yksityisyritykset eivät näytä pitävän "liian fiksuista" tyypeistä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tietojenkäsittelytieteen opinnoista ja joistakin tilastotieteen kursseista. Tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin merkitystä ei voi kylliksi painottaa tänä päivänä. Työ ns. kvantitatiivisissa ammateissa (matemaatikko, fyysikko jne.) on käytännössä koodaamista. Kynällä ja paperilla ei pitkälle pötki tänä päivänä. Tämä tosin ei koske varsinaisia matemaatikkoja, eli yliopistolla matematiikan tutkimusta tekeviä henkilöitä, vaan meitä soveltajia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tätä työtä pitää rakastaa. Tutkijaksi ei kannata lähteä vain, koska on pitänyt opiskelusta tai yliopiston ilmapiiristä. Oman osansa soppaan tuovat jatkuvasti katkolla olevat työsuhteet, rahoituksen hakeminen ja ylhäältä päin tulevat tulospaineet. Professorit ja päätutkijat ovat usein kiireisiä. Heillä on harvoin aikaa paneutua alaisten työhön yksityiskohtaisesti, mikä vaikuttaa omalta osaltaan projektien etenemiseen. Osalla professoreista on lisäksi sellainen käsitys, että "tutkija on aina töissä" - he vaativat paljon itseltään ja siirtävät saman vaatimustason alaisilleen. Niin, ja palkkahan näissä hommissa on paljon pienempi, kuin yksityisellä tai valtiolla vastaavan tasoisessa tehtävässä. Summa summarum: Harkitse kahdesti, onko sinusta tutkijaksi. Pelkät juhlapuheet ja yliopiston propagandasta imetty idealismi eivät kauan kanna.

Lisää kertomuksia

riskia

riskianalyytikko

Työpäivien sisältö vaihtelee. Työhön kuuluu mm. raportointia ja analysointia, palavereihin osallistumista… lue kertomus >

TM

software developer

Koodin kirjoittamista ja siihen liittyvää ongelmanratkaisua lue kertomus >

Jari

RistoByYrjo

Risto

Antti

Työni koostuu opintojaksojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijoiden ohjauksesta. Jonkin verr… lue kertomus >

Mari

software engineer

Työskentelen n. 600 hengen ohjelmistotalossa. Yritys on kansainvälinen, mutta Suomen konttori on suurin j… lue kertomus >

panu

toimitusjohtaja

Projektityöt, asiakastapaamiset, myyntityö, taloushallinto, strategiapohdinnat. lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›