Selaa kertomuksia

Kimmo, program manager

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Aalto Executive Education

Julkaistu 6.3.2014

Opiskelupaikkani Helsingin yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot Uskontotiede, Afrikan tutkimus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinonti, työvoimakoulutuksissa tutorointi (opiskelijoiden ja työnantajayrityksien yhteistyön sujumisen seuraaminen). Tämän lisäksi satunnaisempia tehtäviä aina tilanteen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, verkostoituminen, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumisen jälkeen pääsin töihin työ-ja elineinotoimistoon (tuolloin työvoimatoimisto), jossa työkentelin mm. työvoimakoulutusten parissa. Silloinen TKK Dipoli järjesti työvoimakoulutuksia ja siellä vapautui viransijaisuus, jonka sain. Sittemmin TKK Dipolista tuli Aalto PRO, josta puolestaan tuli Aalto Executive Education.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Humanistisen tutkinnon yleissivistävyys ja painottuminen laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen on helpottanut uusiin, hyvinkin vieraisiin aloihin tutustumista ja uusissa tehtävissä toimimista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mikäli opiskelet humanistista tai esim. valtioteteellistä alaa, kannattaa ottaa sivuaineeksi jokin "kova" tieteenala. Itse lisäisin nyt opintoihini jotain kauppatieteellistä, myyntiä/markkinointia tai mahdollisesti viestintää. It-osaaminenkaan (ohjelmointi yms.) ei varmasti cv:tä pahentaisi

Lisää kertomuksia

Mi

verkostokoordinaattori

Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtävi… lue kertomus >

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… lue kertomus >

Anne

erityisasiantuntija

Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen li… lue kertomus >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… lue kertomus >

Tiina

Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja tois… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›