Selaa kertomuksia

S, asiakaspalvelija/asiantuntija

Lainopillinen työ, valtio

Julkaistu 28.8.2022

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot Liiketoimintaosaamisen perusteet
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoliittisten sääntöjen mukaisesti. Aikaa jää hyvin myös lounastauolle ja palautumiselle. Osallistun usein myös osaamisen kehittämisen palavereihin ja perehdyn muuttuviin järjestelmiin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, Arvostava vuorovaikutus, Asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minut kutsuttiin työtehtävääni, kun olin vielä työttömänä. Osallistumistani tuki yleisen- ja aikuiskasvatustieteen korkeakoulututkinnosta valmistuminen sekä kokemukseni asiakaspalvelusta ja muista työtehtävistä (siivous, lehdenjako, vapaaehtoistoiminta, hallinnollinen tutkimustyö).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustieteen opinnoista, joissa käsiteltiin toimijuutta, osaamista, oppimista ja ihmisyyttä. Myös vaihto-opiskelukokemukseni ovat auttaneet ymmärtämään yhteiskunnan pelisääntöjä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen asiakaspalvelusta kokemuksen hankkimista. On myös hyvä ymmärtää ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti, joten monipuolinen elämänkokemus tuo osaamista ihmisten auttamiseen. Työssä on osattava käyttää tietokonetta ja siedettävä epävarmuutta, mitä oppii esimerkiksi akateemisen koulutuksen kautta.

Lisää kertomuksia

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… lue kertomus >

Opinto-ohjaaja

opinto-ohjaaja

Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertai… lue kertomus >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… lue kertomus >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. lue kertomus >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… lue kertomus >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. lue kertomus >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… lue kertomus >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… lue kertomus >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… lue kertomus >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… lue kertomus >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… lue kertomus >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… lue kertomus >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… lue kertomus >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… lue kertomus >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … lue kertomus >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… lue kertomus >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
lue kertomus >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … lue kertomus >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… lue kertomus >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›