Selaa kertomuksia

M, projektisuunnittelija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 12.5.2017

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalityö
Muut opinnot Sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Aamulla luen läpi illan / yön aikana tulleita uutiskirjeitä ja muita tiedotteita ja tutustun alaani liittyviin päivän uutisiin. Joinain päivinä olen kentällä heti aamusta alkaen haastattelemassa asiakkaita ja ammattilaisia, tiedottamassa hankkeestani tai osallistumassa alan tapahtumaan.

Työ on vaihtelevaa, osa päivistä kuluu koneella. Koneella tulee kirjoitettua uutiskirjeitä ja tiedotteita, kirjattua muistioita vierailuista ja tapaamisista, soiteltua alan toimijoille ja koottua verkostoja, suunniteltua tulevia tapaamisia ja tapahtumia, tehtyä kyselyitä ja haastattelurunkoja, kerättyä tutkimus- ja arviointitietoa alan asioista, ym. Hankehallinto vaatii myös tekemään raportteja tehdystä työstä, pitämään päiväkirjaa työpäivien sisällöstä, seuraamaan budjettia ja selvittämään kuluja.

Kentällä jalkaudumme työpaikoille ja tapaamme sekä ammattilaisia että asiakkaita. Kerromme heille, mitä kehitämme ja saamme heiltä mielipiteitä sekä ehdotuksia, joista sitten keskustelemme yhdessä. Kehittämistyössä on tärkeää olla kuulolla ja selvittää sitä, mihin suuntaan asioita tulisi kehittää. Tapaamme myös työalueemme pomoja ja käymme heidän kanssa keskusteluja siitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja miten asioita tulisi parannella. Samalla saamme tietoa siitä, miten missäkin päin maakuntaamme menee tällä hetkellä.

Kehittämistyössä aikaa kuluu paljon asioiden pohtimiseen ja yhdessä suunnittelemiseen. Eli eri kokoonpanoilla kokoonnutaan ja käydään kuumia keskusteluja siitä, mitä kenenkin mielestä tulisi seuraavaksi tehdä ja miksi. Kehittämistyö on aina ryhmätyötä. Arjen puurtamisen rinnalla asioita pitää miettiä myös ylätasolta, eli mihin kohtaan kehittämämme asia sijoittuu järjestelmässä ja millaisia yhteiskunnallisia muutoksia on tulossa. Tässä työssä on tärkeää pysyä koko ajan kärryillä siitä, mitä maailmassa ja maassamme tapahtuu, mistä alalla puhutaan, mitä eduskunta ja hallitus suunnittelee, mitä erilaiset työryhmät puuhavat.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, laaja-alainen ajattelu, innostus kehittää ja edistää muutosta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toimin aiemmin sosiaalityöntekijänä, josta minua pyydettiin projektiin, josta vapautui yllättäen paikka. Olin sosiaalityöntekijänä tiedetty siitä, että olen kiinnostunut yhteiskunnan ja alan asioista ja olen hyvä tekemään esimerkiksi raportteja ja tiedotteita. Kun nykyiseen projektiin aukesi paikka, hain sitä ja pääsin töihin, varmasti sen takia että tein hyvää työtä aiemmassa projektissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntatieteilijä osaa ajatella asioita sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan näkökulmista. Eli ymmärrän mitä erilaiset poliittiset päätökset vaikuttavat ihmisen arkielämässä, ja samalla näen miten nämä päätökset sijoittuvat yhteiskuntamme historiaan (mikä niiden tausta on) miten ne tulevat muuttamaan järjestelmää tulevaisuudessa ja mikä niiden vaikutus palveluiden järjestämiseen on. Tämä laaja-alainen tapa ymmärtää asioita on vahvuus, jonka olen sosiaalityön koulutuksesta saanut. Myös tieteellinen osaaminen on hyödyksi, kun käy haastattelemassa ihmisiä ja laatii raportteja huomioista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ottaisin joitain kehittämisen opintoja, esimerkiksi AMK-puolella tai hallintotieteissä voisi olla sopivia sivuaineopintoja.

Lisää kertomuksia

Sanna

Työpäivä saattaa sisältää toimistolla tehtävää työtä tai kokouksissa olemista tai kumpaakin. Tyypillinen … lue kertomus >

Hanna

lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Menen toimistolle noin puoli yhdeksäksi, avaan tietokoneen, sähköpostin ja asiakastietojärjestelmän. Minu… lue kertomus >

Mikko

Normaali työpäivä toimistolla 8-16, toisinaan myös asiakaskäyntejä ym. työpaikan ulkopuolella. Toimin hen… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›