Selaa kertomuksia

Miia, projektisuunnittelija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Oppilaitos

Julkaistu 16.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot psykologia, yrityksen hallinto, aikuiskasvatus, tiedotusoppi
Valmistumisvuosi 1999

Tyypillinen työpäiväni: Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja netissä, video- ja nettineuvotteluja. Asioiden valmistelua kokouksia ja projektin toimenpiteitä varten. Kehittämistyötä ideoimalla, keskustelemalla, piirtämällä, kirjoittamalla. Nettisivujen ja intran päivitystä tarpeen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: viestintätaidot, analyyttisyys, vuorovaikutustaidot, it-taidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Siirryin projektitehtäviin määräajaksi oman talon sisällä, koska halusin kehittää osaamistani eri tyyppisessä työtehtävässä. Nykyisen työnantajan palvelukseen tulin avoimen haun kautta. Haussa auttoi aiempi opintojen aikainen kokemus talon sisältä sekä osuva työkokemus ja osaamistausta myös muualta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yleisesti eniten on ollut hyötyä yliopisto-opinnoista ylipäänsä. Koska ne kehittivät analyyttistä ajattelua, laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä kirjallista ilmaisua. Ryhmätyönä toteutetut projektimaiset kurssit ovat antaneet osuvia valmiuksia asiakokonaisuuden haltuunottoon, vuorovaikutustaitoihin ja työnjaon ja aikataulutuksen merkityksen havaitsemiseen. Näitä oli onneksi monessa oppiaineessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Usko siihen, että mahdollisuuksia on, kun niitä etsit ja teet. Osaamista ei kartu ainoastaan oppilaitosten sisällä ja valmistumisen jälkeenkään et ole valmis. Uskalla valmistua tutkinnosta ja täydennä osaamistasi työssä, täydennyskoulutuksena jne. Rajojen ylittäminen eri kohdissa kannattaa, se haastaa ajatuksia, asenteita ja osaamista. Osaamisen tunnistamiseen kannattaa käyttää aikaa, mutta erityiseti aikaa kannattaa käyttää osaamiseen osuvien mahdollisuuksien tutkailuun yli rajojen. Suunnitellut sattumat vievät uraa eteenpäin - mahdollisuuksia näkee, kun päättää katsoa sillä silmällä.

Lisää kertomuksia

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… lue kertomus >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… lue kertomus >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät lue kertomus >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua lue kertomus >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… lue kertomus >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›