Selaa kertomuksia

Janne, tutkija, jatko-opiskelija

Tutkimus tai tuotekehitys, Tampereen Yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto

Julkaistu 6.12.2013

Opiskelupaikkani Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Biomateriaalitekniikka
Muut opinnot Kudosteknologia, Materiaalitutkimus
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Tutkimustyötä laboratoriossa, tutkimusapulaisten ohjausta, tutkimuksen suunnittelua, palavereja ja seminaareja sekä niiden valmistelua.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: oman alan tuntemus, kekseliäisyys, englannin kielen taito

Päädyin nykyiseen työhöni: Alotin opintoihin kuuluvalla työharjoittelulla eri yliopistossa kuin missä opiskelin, sitten jatkoin diplomityöntekijäksi samaan tutkimusryhmään. Sain tämän paikan lähestymällä henkilökohtaisella sähköpostilla eri tutkimusryhmien johtajia yliopistossa, paikka ei ollut yleisesti haussa. Diplomityön pitkittyessä pääsin myös tutkimusapulaiseksi omaan yliopistooni pääaineeni tutkimusryhmään. Valmistumisen jälkeen jatkoin molemmissa tutkimusryhmissä tutkijana jakaen aikani puoliksi näiden kesken ja tehden poikkitieteellistä työtä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oman alan syventäviä opintoja sekä englannin kielen opintoja.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Englanninkieli on todella tärkeä hallita sujuvasti, koska tutkimus on kansainvälistä ja tutkimusryhmissäkin suurin osa palavereista hoidetaan englanniksi. On myös tärkeää löytää omaa kiinnostusta vastaava ala, johon haluaa syventyä tosissaan. Työnantajatkin huomaavat, jos suhtaudut intohimoisesti työhösi.

Lisää kertomuksia

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›