Selaa kertomuksia

Johanna, amanuenssi

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 11.11.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot Naistutkimus
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierrosta riippuen erilaisia asioita: opetusohjelmaa ja tuntiopetusta, työharjoittelupaikkoja ja työelämäyhteyksiä, uusien opiskelijoiden perehdyttämistä. Lisäksi hoidan suurta määrää erilaisia opintohallintoon liittyviä käytännön asioita, kuten opintosuoritusten rekisteröintiä, opetustilojen varauksia, tiedottamista, tiedonhankintaa, intranetin ja verkkosivujen päivittämistä, tenttijärjestelyjä, osallistun kokouksiin ja koulutuksiin jne.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyökyky, omatoimisuus, laajojen kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin muissa töissä laitoksella ja tilaisuuden tullen hain tätä paikkaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoista ei ole ollut suoraan hyötyä työssäni. Ehkä opintojen aikana saavutettu laajojen kokonaisuuksien hallinta on auttanut.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ylhäältä tulevia byrokraattisia päätöksiä sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden kiristyviä vaatimuksia ja rajoituksia on usein vaikea ymmärtää, kun itse kokee asiat todellisessa työssä hyvin eri näkökulmasta. Oppilaitoksiin yritetään myös ajaa asiakaspalvelun periaatetta, joka ei yliopistoyhteisöön sovi. Pidä omaasi ja järjen puolta.

Lisää kertomuksia

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… lue kertomus >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… lue kertomus >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… lue kertomus >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… lue kertomus >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… lue kertomus >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… lue kertomus >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… lue kertomus >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … lue kertomus >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… lue kertomus >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… lue kertomus >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … lue kertomus >

Auli

Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja … lue kertomus >

Ilpo

Yhteydenpito venäläisiin ja ukrainalaisiin ystäviini netin kautta. lue kertomus >

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… lue kertomus >

cs

opettaja

Keskeisimpiä työtehtäviäni ovat opetuksen suunnittelu ja toteutus. lue kertomus >

Tarja

kustantaja

orgnisointia, viestintää, kirjoittamista, esiintymistä, hallintoa lue kertomus >

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
lue kertomus >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… lue kertomus >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … lue kertomus >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… lue kertomus >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… lue kertomus >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›