Selaa kertomuksia

Outi,

Muu, Assist - Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation

Julkaistu 20.10.2013

Opiskelupaikkani Turun yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Filosofia
Muut opinnot Valtio-oppi, Kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Kehitysyhteistyöprojekteja tekevässä organisaatiossa työkenttä on laaja. Vastuullani on melkein miljoonan dollarin arvoinen ympäristöprojekti joka toteutetaan neljässä Aasian maassa, lisäksi johdan toista Afrikassa toteutettavaa projektia. Vastuisiini kuuluu myös verkostoituminen, uusien rahoittajien ja yhteistyökumppanien etsintä ja uusien projektien ideointi. Työpäivät ovat pitkiä ja äärimmäisen monipuolisia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: laajojen asiakokonaisuuksien nopea omaksuminen ja hallinta, organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, ihmissuhdetaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen aina halunnut olla mukana kehitysyhteistyötehtävissä. Ulkomaanvuodet eri maissa ja tehtävissä Suomen edustustoissa vahvistivat halua siirtyä NGO sektorille. Laaja networking kannatti, tutustuin oikeisiin ihmisiin joiden kanssa kemiat toimi. Suhteet ja oma osaaminen ja persoona tuottivat tulosta ja minulle tarjottiin nykyistä työtäni Vietnamissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Filosofia on ominta itseäni ja filosofisen ajattelun yhdistäminen käytännön taitoihin on toiminut kohdallani. Opin nopeasti ja se on tärkeintä. Tiedän miten etsiä tietoa ja miten soveltaa olemassa olevaa. Työpaikat ja tehtävät muokkaavat jatkuvasti taitoja, eläminen on ollut parasta opintoa. Avoimin mielin haasteiden kohtaaminen, oman persoonan peliin laitto ja rohkeus luottaa itseen sekä maalaisjärki, siinä tärkeimmät. Filosofia vahvistaa kriittistä ajattelukykyä, mikä on ensiarvoistä innovatiivisuudelle ja kehitykselle.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa kuunnella omaa sydäntä, tehdä mitä tuntuu oikealta. Minulle sanottiin ettei filosofia ole järkevä pääaine mutta olen aina saanut haluamani työpaikat, ollut Suomen suurlähetystöissä kolmessa maassa töissä ja nyt unelmatyössäni vastuutehtävissä kehitysprojekteja toteuttavassa järjestössä. Filosofi on päässyt pitkälle, sillä olen ollut omille kyvyilleni, toiveilleni ja persoonalleni rehellinen ja luottanut vaistooni. Kun oppii nopeasti, pärjää aina. Pitää olla valmis omaksumaan uutta, kyseenalaistamaan vanhaa ja olla avoin kehittymiselle.

Lisää kertomuksia

Tatikka

sovelluskehittäjä

Työskentelen sovelluskehittäjänä eli periaatteessa ohjelmoin työtehtäviä, jotka tulevat asiakkaalta proje… lue kertomus >

Amma

aineenopettaja

Olen aineenopettaja. Tuntien suunnitteluun menee alkuvuosina paljon aikaa, ja suuri osa menee luonnollise… lue kertomus >

Pete

Jäsenistöltä tuleviin kyselyihin vastaaminen (kysymykset liittyvät työsopimuksiin yms.). Yhteydenpitoa si… lue kertomus >

Emma

Senior ux designer

Tyypillisenä työpäivänä työstän suunnitelmia ja rautalankapiirroksia jollekin firmamme käyttöliittymälle.… lue kertomus >

Taija

koulutussuunnittelija

Usein olen toimistolla ja suunnittelen ja valmistelen tulevia koulutuksia tai raportoin menneistä. Koulut… lue kertomus >

Jari

Laura

Tehtäviini kuuluu ohjelmointia ja muita teknisluonteisia ylläpito- ja kehitystöitä. Jos olen projektipääl… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›