Selaa kertomuksia

Maija, hallintopäällikkö

Johto- tai esimiestehtävät, Helsingin yliopisto

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani Tampereen yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Julkisoikeus
Muut opinnot Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi / Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Aluksi luen sähköpostin. Sieltä tulee monenlaisia tehtäviä tai tiedoksi toimitettuja asioita. Jotkut sähköpostilla tulleista tehtävistä vaativat välitöntä toimenpidettä ja usein keskustelua dekaanin tai opintoasiainpäällikön kanssa tai tiedon hakemista internetistä. Joskus soitan jollekin muulle taholla, joka ehkä tietää jotakin asiasta (keskushallinto, kollegat). Melkein joka päivä on jokin kokous (johtoryhmä, suunnittelu- ja seurantaryhmä tai sen työvaliokunta, arviointiryhmä, opetustaitotoimikunta jne). Tiedekuntien hallintopäälliköt kokoontuvat kerran viikossa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kampuksen hallintopäälliköt kokoontuvat myös parin viikon välein etsimään tiedekuntien välistä yhteistyötä. Dekaanin kanssa on keskusteluja pitkin päivää tarpeen mukaan. Joka toinen viikko on yksikköpalaveri. Toimin myös välinehuoltajien esimiehenä siinä rakennuksessa, missä itsekin työskentelen. Tämä on haastava rooli, koska en juurikaan ymmärrä mitään välinehuoltajan työstä muutoin kuin paperilla. Lähinnä kuuntelen heitä ja pyrin toteuttamaan heiltä tulleita toiveita. Olen pyrkinyt delegoimaan suunnittelijoille mahdollisimman paljon ohjeistusta ja asioiden laajaa selvittämistä ja valmistelua. Itse en oikein siihen kykene, koska usein huoneessani on joku kertomassa asioita ja kokoukset katkovat päivää moneen kertaan. Enimmäkseen teen työni tietokoneella oli se mitä tahansa. Yksikköpalaveri tekee poikkeuksen, mutta esim. välinehuoltajien kokouksessa toimin sihteerinä, koska tiiminvetäjä on puheenjohtaja. Se luonnistuu häneltä paremmin. Sitten on kaikenlaista sälää, mitä ei aina voi ollenkaan ennakoida. Sitten vain keksitään ratkaisu. Minulla on hyvä tiimi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, neuvottelutaidot, tiivistämistaito,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain tehtävää mm. työpaikan sijainnin mukaan (asun Viikissä, työpaikka on Viikissä). Olin tehnyt samantapaista työtä jo aiemmissakin työpaikoissa. Oikeastaan tulin rakentamaan palkkausjärjestelmää, koska olin rakentanut niitä jo parissa edellisessä organisaatiossa ja yliopistolla kaivattiin tämäntyyppistä osaajaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Julkisoikeuden ja laskentatoimen, mutta myös esiintymistaidon ja kokouskäytäntöjen opinnoista. Toisaalta minun on pitänyt osata lukea tilastoja ja toisaalta myös raportoida.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kielitaito pitää olla vankka, kun työskentelee yliopistolla. Aina enenevästi henkilöstö ja opiskelijat ovat muuta kuin suomenkieltä puhuvia.

Lisää kertomuksia

JP

ylitarkastaja

Hyvien etätyömahdollisuuksien takia työ valtaosin etätyötä, mutta koronaepidemian aikana luonnollisesti l… lue kertomus >

Sanna

ylitarkastaja

Työ on hallinnollisten päätösten (turvapaikkapäätökset) tekoa ja turvapaikkapuhuttelujen pitämistä. Jokai… lue kertomus >

Pia

hallintojohtaja

Tyypillistä työpäivää ei ole, tehtävät ja asiat vaihtuu ja elää. Suuntaa antavan vuosikellon mukaan kuite… lue kertomus >

Anna-Mari

suunnittelija

Päivä koostuu projektien hallintoon liittyvistä tehtävistä, yhteistyötapaamisista sekä sopimusten ja muid… lue kertomus >

Minna

ylitarkastaja

Holhousasioiden (edunvalvojan määrääminen ja lupa-asiat) valmistelu ja esittely sekä osaksi myös ratkaise… lue kertomus >

Elisa

tarkastaja

Työpaikkatarkastus, sen ennakkotyöt ja jälkityöt (raportointi ja tarkastuskertomuksen laadinta) tai puhel… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›