Selaa kertomuksia

Maalainen, pankinjohtaja

Johto- tai esimiestehtävät

Julkaistu 5.6.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylän yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Kansantaloustiede, Laskentatoimi,
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä raportointia omille esimiehille. Loppujen lopuksi varsin vähän konttorilla istumista ja hyvin paljon asiakasrajapinnassa oloa (myyntiä).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmisten johtaminen, neuvottelu- ja myyntitaidot, innostus kehittää ja edistää muutosta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opintojen aikana tein satunnaisia kesätöitä siinä ohessa. Yhtenä kesänä sain töitä pankista päivittäisasioinnin ja markkinoinnin sektorilta, jolloin kiinnostus pankkityötä kohtaan heräsi. Aloin suunnata pitkät sivuaineeni tätä silmälläpitäen ja pyrin hakemaan uudestaan alalle. Valmistuin YTM:ksi neljässä vuodessa. Haluistani huolimatta en valmistuttuani saanut finanssialan töitä, vaan päädyin vuoden ajaksi valtion leipiin. Tämän jälkeen hain avoimeen hakuun tullutta pankinjohtajan tehtävää ja tulin valituksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Käytännön työssä laskentatoimesta, talouden realiteettien ja markkinoiden ymmärtämisessä kansantaloustieteestä sekä kokonaisuuksien hahmottamisessa ja analyyttisessa harkinnassa valtio-opista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tee aina parhaasi äläkä tee pelkästään opintoja. Hanki työkokemusta, ihan mistä vain! Ei pidä olla myöskään ronkeli; kaikki työ on arvokasta ja samalle se raha haisee, mistä tuleekaan.

Lisää kertomuksia

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä lue kertomus >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… lue kertomus >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… lue kertomus >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … lue kertomus >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… lue kertomus >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… lue kertomus >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… lue kertomus >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… lue kertomus >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… lue kertomus >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… lue kertomus >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… lue kertomus >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... lue kertomus >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… lue kertomus >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… lue kertomus >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›