Selaa kertomuksia

Maisteristäti, palvelupäällikkö

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät

Julkaistu 25.6.2024

Opiskelupaikkani Kuopion yliopisto
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot kasvastustiede, yritystalous
Valmistumisvuosi 1996

Tyypillinen työpäiväni: Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin mitä uusi päivä tuo tullessaan. Toimin yhteyshenkilönä asiakkaidemme sekä kotimaisten että ulkomaisten suunnittelijoidemme välillä - päiväni koostuvat palavereista asiakkaiden ja suunnittelijoidemme kanssa, työlokien ja töiden statusten tarkistamisesta, töiden koordinoinnista, tehtyjen töiden raportoinnista asiakkaillemme, suunnittelusta, määrittelyistä, dokumentoinnista, jne. Tarvittaessa avustan ongelmien ratkaisemisessa ihan tietokannasta saakka sekä suunnittelen ja rakennan raportteja asiakkaiden tarpeisiin heidän työkaluillaan. jne jne

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Kommunikointitaidot, kokonaisuuksien hahmottaminen ja samalla yksityiskohtien ymmärtäminen, järjestelmällisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Ennen valmistumistani vastasin kokeilumielessä työpaikkailmoitukseen. Pääsin haastatteluun ja sain työpaikan, vaikka en omannut minkäänlaista tietämystä kyseisestä alasta. Vuoden työskentelyn jälkeen päätin suorittaa opintoni loppuun ja jäin pois työstä kirjoittaakseni gradun. Pian saatuani paperit kouraani huomasin kuitenkin olevani takaisin samaisessa työssä - useiden paluupyyntöjen jälkeen. Tämä alkuperäinen työnantajani on pysynyt samana jo vuosikymmenien ajan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Vaikea sanoa yksittäistä tai muutamaakaan opintokokonaisuutta, josta on ollut hyötyä työurani aikana - varmasti useammat opinnot ovat jollakin tasolla auttaneet ja vieneet työtehtäviäni eteenpäin. Järjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen, suunnittelu, kommunikointi- ja kielitaito jne. ovat varmaan olleet, ainakin urani alkuaikoina, pääosissa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskeluaikoina mietin varmaan useampaankin otteeseen 'mitä tästä on hyötyä, kuinka tätä voi hyödyntää oikeassa elämässä'. Pähkäilin myös jatkuvasti mitä tulen tekemään isona ja mistä löytäisin työurani - mikä minua kiinnostaa - tältä koulutussuunnalta kun on mahdollisuus lähteä lähes minne tahansa töihin. En usko, että oikeastaan mikä opintokokonaisuus on mennyt täysin hukkaan - työelämässä voi soveltaa useitakin yliopistossa saatuja oppeja ainakin jollakin tasolla. Jos mahdollista kannattaa ottaa sivuaineita muualtakin kuin ns. omalta erikoistumisalaltaan. On hyvä etsiä mahdollisia täydentäviä opintoja; itse luin mm. yritystaloutta ja kasvastustieteitä. Lisäksi opintoihini kuului mm. fysiikkaa ja jopa ihmisen fysiologiaa - koskaan ei voi tietää mitä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan.

Lisää kertomuksia

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… lue kertomus >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… lue kertomus >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… lue kertomus >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… lue kertomus >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… lue kertomus >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… lue kertomus >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… lue kertomus >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… lue kertomus >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›