Mikä on töissä.fi?

Palvelu opiskelijoille

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Sijoittumistietoa voi hakea omalla pääaineella tai koulutusohjelmalla. Tietoa esitetään vain niistä uraseuranta-aineiston pääaineista tai koulutusohjelmista, joissa vastanneiden määrä on vähintään seitsemän. Lue lisää.

Korkeakouluissa jo opiskelevien lisäksi töissä.fi-sivusto palvelee myös korkeakouluopintoja suunnittelevia opiskelijoita, ammatinvaihtajia sekä kaikkia ohjauksen parissa työskenteleviä.

Sivustosta vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Sivusto avattiin 2013

Töissä.fi avattiin betaversiona kesäkuun alussa 2013. Betan avulla testattiin erityisesti sivuston käytettävyyttä ja kerättiin palautetta palvelun kehittämiseksi. Käytettävyystestausten ja palautteen pohjalta viimeistelty palvelu julkaistiin lokakuussa 2013. 

Tilastot korkeakoulujen uraseurantakyselyistä

Sivustolla esitettävät tilastotiedot korkeakouluista valmistuneista ovat peräisin yliopistojen vuosina 2016–2021 sekä ammattikorkeakoulujen valtakunnallisista vuosina 2018–2020 suorittamista uraseurantakyselyistä, joilla kerätään tietoa viisi vuotta aiemmin valmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisesta ja urakehityksestä. Yliopistojen palkkatiedot ovat kolmesta viimeisimmästä uraseurantakyselystä eli vuosilta 2019–2021.

Yliopistojen tietojen keräämistä on koordinoinut Aarresaari-verkosto ja mukana ovat seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Yliopistojen kysely on suunnattu ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

36 007

kyselyyn vastaajaa 2016–2021

39,9%

tutkinnon suorittaneista

Ammattikorkeakoulujen kysely lähetetään kaikille AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille (24 000 – 26 000 vuosittain), ja siihen vastaa reilu kolmannes kohderyhmästä. Lisää kyselytuloksia löydät myös Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

25 619

kyselyyn vastaajaa 2018–2020

34%

tutkinnon suorittaneista

Hyvä tietää aineiston käsittelystä  

Uraseuranta-aineistossa esiintyviä opintoja on yhdistetty ns. yhdistetyiksi pääaineiksi tai koulutusohjelmiksi niiden läheisyyden vuoksi (esim. suomen historia, yleinen historia = historia) tai niiden sisältöjen samankaltaisuuden vuoksi (esim. viestintä, journalistiikka, mediatiede = viestintä).  Ruotsin- ja englanninkielisiä opintoja on yhdistetty suomenkielisiin vastaaviin opintoihin. 

Tietoja voi kuitenkin lähteä hakemaan varsinaisella pääaineella tai koulutusohjelmalla, ja haku ohjaa löytämään yhdistetyn pääaineen sivulta.  Myös aineistossa esiintyviä samankaltaisia tehtävänimikkeitä on yhdistetty.

Joillakin uraseurantakyselyyn vastaajilla on kaksi tutkintoa, joista kuitenkin vain toinen näkyy aineistossa. Se selittää tilanteen, jossa esimerkiksi sosiaali-ja terveysalan nimikkeitä esiintyy sellaisten koulutusten yhteydessä, jotka eivät voi johtaa näihin tehtäviin.

Miten luet työllistymis- ja palkkatietoja?

Töissä.fi-sivuston päätehtävä on kertoa uraseuranta-aineiston avulla, millaisiin töihin eri opinnoista on mahdollista suuntautua. Tämän lisäksi esitetään myös muutamia työllistymislukuja sekä palkkatietoja.  Tiedot esitetään mahdollisimman täsmällisellä tasolla eli pääaineittain tai koulutusohjelmittain.  

Palvelussa on haluttu tuoda esiin myös harvinaisempia koulutuksia, joissa opiskelijamäärät ovat pieniä. Mukaan otettavia aineita on rajattu seuraavasti: Tietoa esitetään vain niistä koulutuksista, joissa vastaajien määrä on vähintään seitsemän. Palkkatiedot esitetään vain aineista, joissa vastaajia on vähintään 10.

Työllistymisluvut ja palkkatiedot koskevat vain tätä rajallista aineistoa, mikä on tärkeä muistaa erityisesti pienten vastaajamäärien koulutuksista. Kaikkien koulutusten kohdalla luvut ovat aina suuntaa-antavia. 

Mihin kertomusten tietoja käytetään?

Kirjoittaminen Kerro työstäsi -sivulla ei edellytä rekisteröitymistä, eikä kirjoittajista kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Tekstejä ja kuvia käytetään vain töissä.fi-verkkopalvelussa eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjät voivat jakaa linkkejä sivuille sähköpostitse ja sosiaalisissa verkkopalveluissa (esim. Facebook ja Twitter).

Kirjoittaja vastaa aina itse siitä, että hänen kirjoituksensa sisältö on lain ja hyvien tapojen mukainen.  Kirjoitus ei saa olla sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava. Palveluntarjoaja valvoo kirjoittelua ja sillä on oikeus poistaa epäasialliset kirjoitukset tai kuvat palvelusta.

Sivuston tekijät

Töissä.fi on tuotettu vuosina 2011–2014 ESR-rahoituksella Uudet tavat luotsata korkeakoulutettuja työelämään -hankkeessa (Koutsi). Sivuston kehittämistä jatkettiin vuosina 2015–2018 ESR-rahoitteisessa Töissä-hankkeessa.

Kehittämisestä  ja ylläpidosta vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut. Sisältöjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa. Koko palvelun visuaalisen ilmeen ja Sijoittuminen työelämään -osion datavisualisoinnit on suunnitellut Nordkapp Oy. Polkuja ammattiin -osion datavisualisoinnit on suunnitellut Spartak Design. Datavisualisointien sekä koko palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Flo Apps Oy.

Ota yhteyttä: info@toissa.fi

Oppilaitoksille

Oppilaitoksille-sivulla on työkalu, jonka avulla voit upottaa töissä.fi:n kertomuksia oman oppilaitoksesi sivuille.

Tutustu myös Urapolulla.fi-sivustoon, jonka tehtävien avulla voi pohtia ja suunnitella omaa uraa itsenäisesti tai ryhmässä.

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›