Browse stories

Opinto-ohjaaja, opinto-ohjaaja

Teaching and training

Julkaistu 2.11.2022

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Kasvatustiede
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Toimin opinto-ohjaajana yliopistossa. Työhöni kuuluu opiskelijoiden yksilöohjausta, opiskelijoiden vertaisryhmien ohjausta, sisäisiä kehittämisprojekteja ja toiminnan suunnittelua, tapahtumien järjestämistä sekä viestintää. Työpäiväni ovat vaihtelevia, mutta tyypillisesti päivään kuuluu opiskelijatapaamisia sekä sen lisäksi palavereja ja/tai ryhmänohjausta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, valmennus- ja ohjaustaidot, laajojen kokonaisuuksien hallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työpaikka oli avoimessa haussa, mutta aiempi työkokemukseni yliopistosta (hallintotehtävistä) oli hyödyksi sekä oma kiinnostus ja suuntautuminen nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ohjauksen opinnot kokonaisuudessaan

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele asioita, jotka sinua kiinnostavat ja ole utelias. Opinto-ohjaajan työssä tarvittava tietopohja on laaja ja kaikenlaisesta, yllättävästäkin osaamisesta ja kiinnostuksenkohteista voi olla hyötyä.

More stories

Kandi

talent acquisition specialist

Ina

Opiskelijoiden ohjaus: opintoihin ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyen, opinnoissa jaksaminen, op… read story >

S

asiakaspalvelija/asiantuntija

Kontaktoin ihmisiä, jotka saavat valtiolta työttömyysetuutta. Asioin heidän kanssaan lain ja työvoimapoli… read story >

Kasvatustieteilijä

asiantuntija

Vastailen päivittäin opiskelijoiden sähköposteihin liittyen heidän opintoihinsa. Kysymyksiä tulee laidast… read story >

Itsensä löytäjä

lukion opinto-ohjaaja

Opiskelijoiden kanssa jutustelua, työn suunnittelua ja hallinnointia. Oppitunteja silloin, kun niitä on. read story >

Nimetön

työvalmentaja

Asiakastyö toteuttamalla yksilöohjausta ja -valmennusta. Asiakastyön kohderyhmänä on yleensä pitkäaikaist… read story >

Nimetön

Aamusta iltapäivään yhtä pöhinää. Illalla kokeiden tarkistusta ja työn suunnittelua. read story >

KS

suunnittelija

Sähköpostia, koulutuksien ja opintojakson akuuttien asioiden hoitoa lukuvuoden ajankohdasta riippuen ( ja… read story >

Ansku

luokanopettaja

Pääasiallinen työni on 4.-5.-luokan opettaminen. Opetan mm. matematiikkaa, ympiä, historiaa, suomen kielt… read story >

Emma

työvalmentaja

Valmennan yrityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla on taustalla pitkäaikaist… read story >

Henna

opintoneuvoja

Opiskelijoiden sähköposteihin vastaaminen, opiskelijoiden tapaaminen, opiskeluihin liittyvien infojen pit… read story >

Irmeli

asiantuntija

Työni sisältää konsultointia, kouluttamista ja yksikköni tarjoamien digitaalisten palvelujen kehitystehtä… read story >

Virpi

kehittämispäällikkö

Tyypilliseen työpäivääni sisältyy muutama palaveri sekä itsenäistä työskentelyä. Tehtäväkenttääni on valt… read story >

Eija

projektikoordinaattori

Nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen, valmentaminen ja neuvominen sekä työpaikkakäynnit, oppisopi… read story >

Elina

opintokoordinaattori

Opetussuunnitelmatyö, opintohallinto, ohjelman johtoon liittyvät tehtävät, opetusosaamisen arviointiin li… read story >

Yläkoulun ja lukion opo

Tyypilliseen työpäiväni saattaa kuulua oppitunti tai pari, henkilökohtaista ohjausta oppilaiden kanssa, … read story >

Maria

opinto-ohjaaja

Päivääni sisältyy paljon opiskelijoiden tapaamisia, henkilökohtaista ohjausta, opintojen valintaan, jatko… read story >

Riitta

Hallinnollisia tehtäviä: suunnittelua ja johtamista
Opinto-ohjausta: opiskelijoille henkilökohtaista ohj…
read story >

Mari

uravalmentaja

Otan vastaan nuoria alle 30-vuotiaita työttömiä asiakkaita noin neljä päivässä ja suunnittelemme yhdessä … read story >

Marita

suunnittelija

Työni sisältää erilaisia suunnittelu- ja yhteistyöpalavereita eri tahojen ja henkilöiden kanssa niin talo… read story >

Risto, KT

Aktiivi uran aikana 31.05.2012 asti: Suunnittelua, kokouksia, seminaareja, virastotyötä, Amk: johtoa, kok… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›