Browse stories

Essi, fysioterapeutti

Customer service / patient care

Julkaistu 14.10.2022

Opiskelupaikkani Oulu University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK)
Muut opinnot Ei ole
Valmistumisvuosi 2022

Tyypillinen työpäiväni: Toimin ikääntyneiden fysioterapeuttina. Pidän ryhmäjumppia eri palvelukodeissa ja yksilöterapiaa ikääntyneille. Pääsääntöisesti terapiatilanteet koostuvat tarpeen mukaan liikehoidoista, kävely- ja tasapainoharjoitteista sekä pelinomaisesta harjoittelusta. Usein myös paljon keskustellaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvät sosiaaliset taidot, sopeutuvuutta eri tilanteisiin., kekseliäisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoimessa haussa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kokonaisuudessaan fysioterapeutin tutkinto

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Parhaiten oppii, kun itse tekee ja voittaa omat pelot.

More stories

Betelgeuze

fysioterapeutti

Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen … read story >

*

sovelluskehittäjä

Työ on toimistotyötä. Rakennan järjestelmään uutta sisältöä tai muokkaan olemassaolevaa paremmin asiakaso… read story >

Anu

Asiakkainani on enimmäkseen ikäihmisiä, sillä työskentelen palvelutalossa. Maksan palvelutalolle vuokraa … read story >

Mamma

fysioterapeutti

Asiakaskuntani on vaihtelevaa. Enimmäkseen neurologisia asiakkaita (aivovammaiset, kehitysvammaiset, taud… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›