Browse stories

Marja, markkinointipäällikkö, -johtaja

Marketing and sales

Julkaistu 3.9.2021

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Historia
Muut opinnot Tiedotusoppi, Ympäristöpolitiikka, Julkisoikeus, Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillisenä työpäivänä suunnittelen, seuraan (taulukointi, budjetit, tulokset), toteutan tai fasilitoin markkinoinnin tehtäviä. Minulle kuuluu yrityksessä markkinoinnin suunnittelu, budjetointi ja toteutus osittain itse, osittain yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Myynnin yrityksessämme myös vastaan siitä, että markkinoinnin kärjet toteutuvat myös myyntityössä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), Luovuus, visuaalisuus, oma aktiivisuus ja kysely,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin yrityksessä ensin myyjänä opiskeluaikana ja oman osaamisen myötä olen edennyt eri tehtävien kautta tähän asemaan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Vaikea eritellä, kaikista. Lähinnä katsoisin, että akateemiset opinnot ovat tehneet minusta taitavan tiedon etsijän, prosessoijan ja viestijän. Hallitsen laajoja aineistoja ja osaan aikatauluttaa tekemiseni. Humanistisen alan opinnot ovat tehneet minusta ihmislähtöisen, joka on markkinoinnissa tärkeää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oma osaaminen kannattaa avata työhakemuksissa/ansioluettelossa, pelkkä oppiarvo ei sano mitään.

Oppiminen jatkuu myös opiskeluiden jälkeen, ja tärkeää on osata oppia työssä ja toisaalta varata aikaa itsensä kehittämiseen ja osaamisen kartuttamiseen myös työtä tehdessä.

More stories

suunnittelija

Vastaan pääkäyttäjän roolissa yrityksen dokumenttienhallintajärjestelmän toiminnasta sekä koulutan sen kä… read story >

ope

historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opettaja.

Historian ja uskonnon opettamista, välitunti valvontaa, tuntien suunnittelu ja muut luokanvalvojan tehtäv… read story >

Timo

erikoiskirjastonhoitaja

Asiakaspalvelu, tapahtumatuotanto, markkinointi read story >

Antti

Tyypillinen työpäiväni koostuu oppituntien pitämisestä, yksilö- ja pienryhmäohjauksesta, oppilaspalaverei… read story >

J

viestintäasiantuntija

Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja koordinaatio, tiedotteet, nettisivujen päivittäminen read story >

Laura

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, sijainen

Oppituntien suunnittelu yksin tai tiimissä, opetus, välituntivalvonta, ryhmänohjaajan tehtävät read story >

Enska

suunnittelija

Suunnittelu ja organisointi, hallintotehtävät read story >

Tomas

Viestintäkoordinaattori

Työpäiväni sisältää tyypillisesti verkkoviestinnän suunnittelua ja toteutusta, niin verkkosivujen ylläpit… read story >

Maria

yrittäjä

Työpäiväni vaihtelee sesongin mukaan. Talvisesonkina teen kirjallisia projekteja, mm. historiakirjoja, mu… read story >

Arctopolis

asiakirjahallinnon asiantuntija

Työpäiväni jakautuu tyypillisesti valmistelutyöhön, kokouksiin sekä erilaiseen koulutus- ja neuvontatyöhö… read story >

Eeva

projektipäällikkö

Olen projektipäällikkönä kehittämishankkeessa, jossa toimin ryhmänvetäjänä nuorten ryhmälle. Työpäiväni … read story >

TK

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Opintoneuvonta, vaihtohakemusten läpikäyminen ja valinnat, sisäisten ja ulkoisten verkkosivujen päivitys,… read story >

Meri

tuotantoassistentti

Tyypillinen työpäiväni koostuu Turun Keskiaikaisten markkinoiden ja Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden to… read story >

Juha

mediatuottaja

Sparrausta, suunnittelua, tiedonhankintaa, ohjelmantekoa. read story >

Outi

Kehittämisprojektien suunnittelua- ja toteuttamista, esimiestehtäviä, osallistumista oman työpaikan sisäi… read story >

tutkija

projektitutkija

Tyypillinen työpäiväni koostuu nykyisessä työssäni tutkimuksen tekemisestä, käytännössä aineiston ja kirj… read story >

Koulutuksen tutkija

projektitutkija

Työpäivät vaihtelevat. Välillä olen tiiviisti oman työpöydän ääressä, välillä seminaareissa, kokouksissa,… read story >

hisfiilari

Distribution Manager

Olen töissä Saksassa, samassa firmassa jo yli 14 vuotta. Asiakaskontaktit monella eri kielellä. Serverien… read story >

Hanna

johdon assistentti

Vastaan sähköposteihin, teen asiakasraportteja, hoidan kahvituksia ja matkajärjestelyjä, asiakirjahallint… read story >

Hissanmaikka

Tyypillistä työpäivää ei oikeastaan ole. Värjään tekstiileitä työkseni, joten suurin osa päivistä menee v… read story >

Stina

markkinointiassistentti

Kirjoittamista, palaveri, puhelimella soittelua, ajattelua read story >

Nainen-81

analyst

Rahoitusprojekteissa työskentelyä; yhteydenpitoa tai kokouksia asiakkaiden ja muiden ulkoisten tai talons… read story >

LS

palvelupäällikkö

Asiakasrajapinnassa työskentely, tietojärjestelmien kehitystyön koordinointi read story >

Tapio

ceo

yhteydenpito asiakkaisiin, projektien johto, suunnittelu- ja koordinointitehtävät read story >

Tuomas

informaatikko

Tiedonhakua (suurin osa päivästä), asiakkaiden neuvontaa & kirjaston pyörittämittämistä (lainaus, palautu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›