Browse stories

Maria,

Research or development

Julkaistu 8.1.2021

Opiskelupaikkani Åbo Akademi University
Pääaine tai koulutusohjelma Solu- ja molekyylibiologia
Muut opinnot biokemia, kemia
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Työni on aika itsenäistä, oma-alotteista ja vaatii luovuutta. Työnkuvaani kuuluu tiettyyn tutkimuskysymykseen vastaaminen eri metodeilla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: omien työtehtävien suunnittelu, Luova ajattelu, halu oppia,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päätin jatkaa samaa tutkimusta mitä olin jo maisterin aikana tehnyt

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Pääaineeni solubiologiassa on ollut todella tärkeä solujen perustoimintojen ymmärtämiseen sekä eri tutkimusmetodien oppimiseen. Opintojen aikana pääsee myös helposti työharjoitteluun eri tutkimusryhmiin, mistä on ollut paljon hyötyä käytännön ja tutkimustyön kokemuksen saamiseksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Itse aloitin opinnot sillä aihe oli kiinnostava. Olisin opintojeni aikana halunnut tietää mitä työmahdollisuuksia maisterina on. Opintojen aikana tuntui, että pitäisi jatkaa tohtorina tai ryhtyä opettajaksi.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›