Browse stories

Niina, ympäristöylitarkastaja

Office work, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Julkaistu 5.4.2020

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Geologia
Muut opinnot Kallioperägeologia, luonnonsuojelun perusteet, ympäristötekniikan opinnot
Valmistumisvuosi 2019

Tyypillinen työpäiväni: Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten ympäristölupahakemusten esittely ja käsittely sekä mahdolliset tarkastuskäynnit kohteisiin, joihin haetaan ympäristölupaa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, Johdonmukaisuus, laaja asiantuntemus ympäristöasioista

Päädyin nykyiseen työhöni: Hakeuduin nykyiseen työtehtävääni erityisesti siitä syystä, että halusin työskennellä ympäristöasioiden parissa. Valintaani vaikutti etenkin aikaisempi työkokemus turvetuotannon työtehtävien parissa, sillä käsittelen laajasti turvetuotantoon liittyviä ympäristölupahakemuksia. Lisäksi geologian tutkinnosta on paljon apua mm. pohjavesiasioiden substanssiosaamiseen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Erilaiset maaperän ominaisuuksia käsittelevät opinnot, hydrogeologia sekä ympäristötekniikan opinnot. Luonnontieteiden laaja-alainen osaaminen on hyödyksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Lupaviranomaisen tehtävään voi päästä hyvin monenlaista väylää ja opintopolkua pitkin. Tähän tehtävään ei ole yhtä soveltuvaa koulutusta, kaikenlainen ympäristöosaaminen on arvokasta, joten omaa osaamista voi kehittää niillä osa-alueilla jotka itsea eniten kiinnostavat.

More stories

Kuopassa

Anssi

projektigeologi

Voisi sanoa, että tyypillisiä päiviä on kolmea erilaista tämänhetkisessä malminetsintägeologin työssä. Jo… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›