Browse stories

Paula, myyntipäällikkö

Marketing and sales

Julkaistu 28.1.2020

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Markkinointi
Muut opinnot Johtaminen
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työpäiväni koostuu kommunikoinnista asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa, tarjousten ja esitysten tekemisestä sekä projekteista. Vaikka opiskelin markkinointia pääaineena, ajauduin kuitenkin tekemään töitä logistiikan, oston ja nyt myynnin parissa. Bisneselämässä on paljon mahdollisuuksia hyödyntää omia vahvuuksiaan pääaineesta riippumatta.

Olen työskennellyt kansainvälisissä yrityksissä ja päässyt kiertämään maailmaa tuotteiden perässä. Työskentelen Suomessakin suurten yritysten kanssa. Työni parhaita puolia onkin juuri työskentely erilaisten ihmisten kanssa ja vaativien projektien parissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, rohkeus, muutoskyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aloitin logistiikan parissa, ja muutaman vuoden kuluttua halusin nähdä muutakin kuin hankintaa, logistiikkaa ja ostoa, joten siirryin myynnin pariin. Olen myös tehnyt laajasti projekteja esimerkiksi uusien järjestelmien parissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten hyötyä opinnoista on ehdottomasti ollut siinä, miten laajasti tietoa pystyy käsittelemään. Esimies- ja johtotasolla täytyy pystyä hahmottamaan "big picture" eli ajattelemaan laajasti koko yrityksen asioita, laatimaan strategiaa ja katsomaan tulevaisuuteen. Tiedonhaku, nopea käsittely ja soveltaminen ovat tärkeitä taitoja.

Yliopistokoulutuksen aikana, varsinkaan nuorena ja kokemattomana, osa opittavista asioista saattaa tuntua epärelevanteilta, mutta koulutuksen tärkein anti onkin oppia hahmottamaan asioita ja etsiä lisätietoa tarvittaessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Minusta tärkeintä on tutkiskella itseään ja vahvuuksiaan ja valita työtehtävät sen mukaan. Kauppatieteiden opiskelu antaa hyvät eväät monenlaiseen työhön, on se sitten numeroiden parissa, markkinoinnissa, yleisjohdossa tai tukitoiminnoissa. Ekonomina vain taivas on rajana niin etenemisen kuin tehtävien suhteen.

More stories

Sara

viestintäassistentti

Päivä koostuu pienistä palasista ja hommat vaihtelevat paljon. Päivän aikana mm. teen graafista materiaal… read story >

Nainen 42v

yritysasiamies

Palavereja, suunnittelua, päätösten valmistelua, asiakaatapaamisia read story >

Anna

toimitusjohtaja

Päiväni koostuu yrityksen toiminnan moniuloitteisesta ylläpitämisestä. Yksikään työpäivä ei ole koskaan s… read story >

Ona

Tyypillinen työpäiväni koostuu monimuotoisista tehtävistä. Suunnittelen erilaisia kampanjoita ja vastaan … read story >

Kerttu

marketing specialist

Luen sähköpostin aamulla, istun palavereissa, teen koneellani töitä. Käyn tuotekehityksen viikkopalaveris… read story >

A

Enimmäkseen kierrän yrityksissä keräämässä tietoa siitä, mitä nuorilta työnhakijoilta odotetaan ja mitä h… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›