Browse stories

Lari, projektipäällikkö

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 16.8.2019

Opiskelupaikkani University of Turku
Pääaine tai koulutusohjelma Maantiede
Muut opinnot Sosiologia, kaupunkitutkimus, tietojenkäsittelytiede
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen työssäni ohjelmistoa osana laajempaa hanketta. Ohjelmistolla tullaan monitoroimaan alueellista yritys- ja innovaatiojärjestelmää. Tyypillinen työpäivä pitää sisällään mm. tapaamisia, joissa suunnitellaan ohjelmistoa sen tulevien käyttäjien kanssa. Tämän lisäksi teen työparini kanssa itsenäisempää suunnittelua. Lisäksi saatan etsiä tietolähteitä ja mahdollisia datarajapintoja. Näiden lisäksi teen hankintoja, hankkeen raportointia ja yleistä tiedonkeruuta esim. ohjelmistonsuunnitteluun liittyen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: projektinhallinta, Ohjelmisto-osaaminen, Innovaatiojärjestelmät,

Päädyin nykyiseen työhöni: Vastasin mol.fi-sivustolla näkemääni työpaikkailmoitukseen. Työnkuva vastasi hyvin opiskeluaikaista erikoistumistani. Olin mm. tehnyt gradun työhön liittyvästä aiheesta ja opiskellut paljon innovaatioiden maantiedettä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Talousmaantiede, data-analytiikka (mm. gis ja muut kvantimenetelmiä sisältäneet kurssit), harjoittelu (gis ja kaupunkikehitys), tietojenkäsittelytiede, projektityökurssit.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa jo opiskeluaikana vähän miettiä mitä haluaisi tehdä työkseen ja yrittää päästä omaa kiinnostusta vastaaviin harjoitteluihin.

More stories

Petteri

Vastaan työssäni tuulivoimahankkeiden valmistelusta ja kehittämisestä sekä erilaisten niihin liittyvien k… read story >

Jussa

aluesuunnittelija

Osallistun liikenne- ja logistiikka-asioista vastaavien työryhmien toimintaan. Kirjoitan lausuntoja liitt… read story >

H

ylitarkastaja

Työni koostuu vesihuoltoon ja pohjavesien suojeluun liittyvistä erilaisista suunnittelu-, kehittämis- ja … read story >

Sara

suunnittelija

Työskentelen avoimen yliopisto-opetuksen (koulutus)suunnittelijana. Vastuullani on useiden oppiaineiden k… read story >

Sanna

Ei ole tyypillistä työpäivää. Työhön kuuluu paljon opetusta isoille ja pienille ryhmille, opinnäytteiden … read story >

Sinituuli

tutkimusavustaja

Tutkimuksissa avustaminen: aineiston keruu, analysointi ja raportointi. read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›