Browse stories

Päivi, aineenopettaja

Teaching and training

Julkaistu 5.2.2019

Opiskelupaikkani University of Helsinki
Pääaine tai koulutusohjelma Käsityö
Muut opinnot Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Opetuksen suunnittelu ja valmistelu, oppituntien pitäminen, arviointi ja yhteistyö muiden opettajien ja toimijoiden kanssa

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luovuus ja mielikuvitus, kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen ensimmäiseltä koulutukseltani rakennuspiirtäjä. Halusin kuitenkin työskennellä ihmisten, en paperien ja kuvien parissa. Lähdin opiskelemaan lukioon ja pääsin käsityönopettajakoulutukseen. Myöhemmin opiskelin työn ohessa myös kuvataideopettajaksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opetusharjoittelusta sekä käsityön, kuvataiteen ja kasvatustieteen aineopinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Pelkästään käsityönopettajakoulutuksella harvoin työllistyy päätoimisesti. Kannattaa miettiä tarkasti, mitä sivuainetta opiskelee. Itselläni on käsityön opettajuuden lisäksi pätevyys kuvataideopettajaksi ja parhaillaan, 18 vuotta valmistumiseni jälkeen, opiskelen työn ohessa opinto-ohjaajaksi.

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›