Browse stories

Ux designer, user experience designer

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 30.11.2017

Pääaine tai koulutusohjelma Teollinen muotoilu
Muut opinnot design management, käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyystutkimus, palvelumuotoilu
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen suunnittelijana ohjelmistoalan konsulttiyrityksessä. Työpäiväni kuluvat asiakasprojekteissa osana monitieteellisiä tiimejä. Omalta osaltani olen vaikuttamassa digitaalisten palveluiden ja ohjelmistotuotteiden sisältöön, visuaaliseen ilmeeseen ja käyttökokemukseen. Tavoitteena on luoda digitaalinen tuote, joka tarjoaa käyttäjälle halutunlaisen kokemuksen. Keskiössä on esimerkiksi visuaaliset ja interaktiiviset elementit, ergonomia ja tiedon hierarkia. On tärkeää ymmärtää asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet, tuotteen käyttökonteksti ja tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Tietokone ja erilaiset suunnitteluohjelmat ovat tärkein työkaluni.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tietotekniset taidot, luovat ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentelytaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Osaltaan ulkopuoliset tekijät ovat vaikuttaneet työhöni ja vieneet minua eteenpäin. Valmistumisen jälkeen hain visuaaliseksi suunnittelijaksi pieneen markkinointi- ja 3d-alan yritykseen. Joidenkin vuosien jälkeen yritys myytiin osaksi nykyistä yhtiötä ja siirryin työskentelemään osana monisatahenkistä työyhteisöä. Samalla työnkuvani muuttui ja pääsin työskentelemään UX suunnittelun parissa omien intressien ja osaamistaustani perusteella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tietoteknisistä taidoista on ollut työllistymisen kannalta eniten hyötyä. Erilaisten suunnittelu- ja mallintamisohjelmien (esim. Photoshop, Illustrator, Xd, 3ds max ja Unity) hallinta on tärkeää. Minulle on ollut hyötyä myös koulutuksen tuomasta luovasta ongelmanratkaisukyvystä, käyttäjälähtöisestä ajattelutavasta ja liiketoiminnan ymmärtämisestä. Olen laajentanut osaamistani myöhemmin myös kauppatieteen opinnoilla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Monitieteellisyys ja itsensä jatkuva kehittäminen on tärkeää. Digitaaliset palvelut ovat muotoilun kentällä kasvavassa roolissa. Kannattaa olla monessa mukana, kerätä kokemusta järjestötoiminnasta ja erilaisista projekteista sekä luoda kontakteja, koska ne avaavat työelämässä mahdollisuuksia. Myös sattumat ja ulkopuoliset tekijät vaikuttavat osaltaan urakehitykseen, ja itsensä voi löytää hyvin erilaisesta työstä kuin on opintojen aikana ajattelee.

More stories

JJ

Tia

interaction designer

Suunnittelen projektin toteutusta, kirjoitan tarjousta, piirrän konseptikuvia, keskustelen suunnittelurat… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›