Browse stories

Marika, manager

Management and supervisory duties

Julkaistu 27.9.2017

Opiskelupaikkani Turku School of Economics
Pääaine tai koulutusohjelma Talousmaantiede
Muut opinnot Johtaminen ja organisaatiot; Kansantaloustiede
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Vedän konsultointiliiketoimintaa ICT-alan yrityksessä ja työni koostuu erilaisten palveluihin ja toimintamalleihin liittyvien kehittämishankkeiden eteenpäin viennistä, esimiestehtävistä ja mm. tarjousten valmistelusta ja yleisistä hallinnollisista tehtävistä. Työpäivät ovat vaihtelevia, mutta tyypilliset toimistopäivät koostuvat ihmisten kohtaamisista joko palavereissa eri asioiden ympärillä tai sparrauskeskusteluista oman tiimini kanssa. Etäpäivinä keskityn enemmän valmistelemaan asioita itsenäisesti, minkä lisäksi käyn toisinaan myös tapaamassa asiakkaitamme.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Luulen, että valintaani nykyiseen tehtävääni vaikutti aikaisempi työkokemukseni vastaavan tyyppisistä tehtävistä eri toimialalla sekä yhteydet nykyiseen työpaikkaani aikaisemmin työurani aikana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen pystynyt hyödyntämään pääaineeni talousmaantieteen opintoja enemmän aikaisemmissa tehtävissäni. Nykyisessä tehtävässäni kaikkein hyödyllisintä on kauppatieteen opinnot yleisesti sekä johtamisen opinnot. Opin kuitenkin koko ajan uutta ja koulutan itseäni lisää töiden ohella erilaisten valmennusten ym. kautta liittyen lähinnä johtamiseen sekä toimialaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Olen aina seurannut itse sitä, mikä milloinkin on tuntunut kiinnostavalta ja tehnyt välillä ehkä epätyypillisiäkin valintoja. Kannustaisin muitakin samaan: motivaatio syntyy kuitenkin siitä, että saa tehdä itselle kiinnostavia tehtäviä ja välillä yllättävätkin asiat saattavat olla hyödyllisiä seuraavissa tehtävissä.

More stories

Mimma

palvelupäällikkö

Esimiestehtävät, suunnittelutehtävät, koulutustehtävät, kehittämistehtävät read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›