Browse stories

Tuulia, perheneuvolapsykologi

Customer service / patient care, perheneuvola

Julkaistu 25.8.2017

Opiskelupaikkani University of Joensuu
Pääaine tai koulutusohjelma Psykologia
Muut opinnot erityispedagogiikka, monikulttuurinen kasvatus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: asiakastyö lapsiperheiden parissa
- perheen tuen tarpeen arviointi
- psykologiset tutkimukset
- terapia- ja hoitotyö

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuus, hyvät yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Kiinnostus lasten ja lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä kohtaan ohjasi työpaikkavalintaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: - psykologian maisterin opinnot
- psykoterapiaopinnot (jatkokoulutus)

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Aiempi kokemus lasten kanssa työskentelemisestä on eduksi, sillä työ edellyttää taitoa luoda suhde eri ikäisten ja hyvin erilaisten lasten kanssa. Hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys on olennainen kaikessa psykologin työssä sekä asiakas- että tiimityöskentelyssä.

More stories

x

early stage researcher (phd student)

Scientific research, data analysis, academic writing, and planning teaching read story >

J

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te… read story >

Uraohjauspsykologi

Työpäiväni sisältää asiakkaiden ohjausta kasvotusten, puhelimitse ja verkossa eri kanavia käyttäen. read story >

Orvokki

professori

Työ on erittäin vaihtelevaa ja koostuu mm. tutkimusasetelmien suunnittelemisesta, tutkimusaineiston analy… read story >

Terhi

Tyypillisin työpäiväni koostuu pitkäaikaista kipua kantavien potilaiden ja kuntoutujien yksilöajoista. To… read story >

Psykologi

psykologi

Tapaan murrosikäisiä nuoria ja heidän vanhempiaan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisilla. Tapaamiset ova… read story >

Heli

työterveyspsykologi

Heltti on työterveysalaa ravistava kasvuyritys, jonka mottona on "Always challenge the old way". Näin oll… read story >

Tuuli

psykologi

Keskustelen keskimäärin kolmen asiakkaan kanssa päivittäin. Yhden tapaamisen kesto on 45-60 minuuttia, ja… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›