Browse stories

Minna, projekti-insinööri

Office work

Julkaistu 29.3.2016

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tuotantotalous
Muut opinnot Markkinointi, konetekniikka
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuvat eri projekteihin liittyvien vaiheiden koordinoinnista. Projekti-insinööri koordinoi esimerkiksi projektiin liittyvää suunnittelua, ostoa ja logistiikkaa. On projekti-insinöörin vastuulla, että oikea tavara on tilattuna oikeaan aikaan ja että logistiikka tietää, mitä kulloinkin kuuluu toimittaa. Projekti-inssi myös koordinoi suunnittelua ja hankkii esimerkiksi lisätietoa suunnittelulle tarvittaessa. Joissakin yrityksissä projekti-insinöörin tulee olla varsin hyvin perillä tekniikasta, joissakin tehtävät keskittyvät enemmän koordinointiin. Työhön liittyy paljon ns. tulipalojen sammutteluja, jos esimerkiksi puuttuvaa materiaalia tarvitaan kiireesti työmaalle.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, itseni johtamista (aikataulut, tehtävien priorisointi), tekniikan tunteminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhöni yrityksen avointen työpaikkojen kautta. Minulla ei ollut aiempia yhteyksiä kyseiseen firmaan, mutta diplomityöni aihe oli varsin sopiva ko. tehtävään.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedonhaku on ollut yksi tärkeimmistä taidoista, joka opinnoista jäi käteen. Myös saatavilla olevan tiedon soveltaminen uuteen yhteyteen on tärkeää. Varsinaisesti mitään tiettyä koulussa oppimaani metodia tms ei ole tarvinnut käyttää, mutta esimerkiksi projektinhallintaan liittyvien käsitteiden tuntemisesta on ollut etua.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Et koskaan tule oppimaan kaikkia työssä tarvittavia tietoja ja taitoja koulun penkillä, mutta oikeannimisillä kursseilla voit pedata itsellesi pääsyn tietyn tyyppisiin tehtäviin: vaikka sinulle ei olisi työkokemusta esimerkiksi projektinhallinnasta tai logistiikasta, voit osoittaa kiinnostuksesi sillä, että olet kuitenkin opiskellut jotain aiheeseen liittyvää. Muista, että monista vapaa-ajan projekteista esimerkiksi ainejärjestössä saa myös tärkeää kokemusta!

More stories

Jan

junior consultant

- Erilaiset projektikoordinoinnin tehtävät
- Esitysmateriaalin muodostaminen
- Fasilitointi (palaverien…
read story >

Antero

aluepäällikkö

Tyypillinen päivä suuressa kuvassa on oman alueen toimiston arjen johtamista. Siihen sisältyy tarjousten … read story >

Tommi

Uusien tilausten aikataulutus, tuotannon raaka-ainetilanteen seuranta, raaka-ainetilausten seuranta, vara… read story >

Anne

laatuinsinööri

Päivän aikana ratkaisen käyttäjäongelmia liittyen ylläpitämääni laatujärjestelmään. Lisäksi kehitän ja tu… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›