Browse stories

-Yrittäjä-, toimintaterapeutti

Customer service / patient care

Julkaistu 24.3.2014

Opiskelupaikkani JAMK University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Toimintaterapeutti (AMK)
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Noin puolet päivästä menee suoraan asiakastyöhön, eli asiakkaiden tapaamisiin heidän lähiympäristöissään (kotona, koulussa, päiväkodissa, hoitolaitoksissa jne) ja noin puolet epäsuoraan asiakastyöhön: dokumentointiin, palavereihin tai niiden sopimisiin, yhteistyöhön muiden terapeuttien ja asiakkaan lähipiirin kanssa. Lisäksi aikaa vie normaalit yritystoimintaan liittyvät tehtävät (laskutus, kirjanpito) sekä siirtymisen paikasta toiseen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyö-, vuorovaikutus- ja oppimistaidot, sekä suullinen että kirjallinen viestintä tärkeää, oma-aloitteisuus, jatkuva oppiminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin aiemmin työsuhteessa vastaavassa tehtävässä. Koin halua siirtyä yrittäjäksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ammatilliset opinnot peruskoulutuksen aikaan. Jatkuva lisäkouluttautuminen ja uuden tiedon&toimintatapojen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää tässä työssä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkostoituminen tulevien kolleegoiden ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa kannattaa aloittaa jo opiskeluaikana. Erityisesti työskentely erilaisissa ammattiin liittyvissä järjestöissä ja yhdistyksissä kannattaa. Lisäksi sosiaalisen median kautta voi verkostoitua huomattavan laajasti ja nopeasti!

More stories

TH

asiantuntija

Työpäiväni sisältää asiakastapaamisia (puhelimitse, viestitse ja kasvotusten) sekä niiden suunnittelua ja… read story >

Sonja

Asiakastyötä, moniammatillinen yhteistyötä, yhteistyötä omaisten kanssa, tilastointia, kirjaamista, markk… read story >

Irina

Perus toimintaterapeutin työstä: ryhmien ohjausta, yksilöterapia-asiakkaita. Välissä paljon muuta: konsul… read story >

Salme

Työnohjaustoiminnan hallinnointia, suunnittelua ja ohjausta.
Työnohjausta.
Strategiapalavereita.
read story >

Nanna

toimintaterapeutti

Kun menen aamulla töihin, tiedän harvoin mitä päivä pitää sisällään. Työskentelen isossa sairaalassa akuu… read story >

Meri

Teen esimiestyön lisäksi kliinistä työtä, suhde on n. esimiestyö/kliininen 60/40. Päiväni vaihtelevat s… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›