Browse stories

Eeva,

Management and supervisory duties

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani University of Eastern Finland
Pääaine tai koulutusohjelma Hoitotiede
Muut opinnot .
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Toiminnan suunnittelua yhdessä omien yksiköiden lähiesimiesten, yksikön ylilääkärin ja muiden ammattilaisten kanssa. Yhteistyökokouksia oman organisaation ja alueen kuntien edustajien kanssa, henkilökunnan tukemista esim. osastotunneilla, koulutuspäivillä, henkilöstöjohtamisen tehtäviä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: vuorovaikutustaidot, taito kannustaa ja motivoida ihmisiä, oman alueen hoitotyön substanssin ymmärtämistä

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1990 ja sen jälkeen työurallani ollut tähän saakka aina perustamassa jotain uutta: ensin sairaanhoitajana uudella osastolla, sitten sairaalani ensimmäinen kuntoutusohjaaja, osastonhoitajana perustamassa uutta osastoa, uuden sairaalalaajennuksen suunnittelijana, uuden sairaalan suunnittelun projektipäällikkönä. Olen työurallani jatkuvasti ollut läheisesti tekemisessä päivystyksen kanssa ja ollut mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa. Nämä kokemukset avasivat minulle pääsyn nykyiseen tehtävääni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Johtamisopinnot ovat todella tärkeitä! Projektinhallinta. Myös tiedon haun hallinta on tärkeää, samoin taito esiintyä jännittämättä tarpeettomasti - jota oppia on tullut pienestä pitäen musiikkiharrastuksen kautta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: .

More stories

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›