Browse stories

J-P, ryhmäpäällikkö

Management and supervisory duties

Julkaistu 13.10.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kansantaloustiede
Muut opinnot Markkinointi, Tilastotiede
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Viestintämarkkinoiden eli lähinnä teleyritysten taloudelliseen ja teknilliseen ennakkosääntelyn sekä yleisesti johtamiseen liittyvien esimiestehtävien hoitaminen ja toiminnan kehittäminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimies- ja johtamistaidot, vuorovaikutustaidot, asiantuntijuus

Päädyin nykyiseen työhöni: Nykyisen työnantajan palvelukseen siirtymiseen vaikutti aikaisempi harjoittelu- ja työkokemus sekä kiinnostus kyseessä olevaa toimialaa kohtaan. Nykyisen työnantajan palveluksessa olen siirtynyt asiantuntijatehtävistä esimies- ja johtotehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Erityisesti mikrotalous- ja toimialantaloustieteen opinnot sekä peliteorioiden ja kilpailutaloustieteen opinnot ovat olleet todella hyödyksi, vaikka nykyisissä tehtävissä painottuvat enemmän esimies- ja johtotehtävät. Edellä manitut opinnot ovat mahdollistaneet erityistoimialan ennakkosääntelyn liittyvien lainalaisuuksien ymmärtämisen sekä taloudellisten teorioiden soveltamisen todellisuuteen ja sääntelyn kehittämisen. Yleisesti kansantaloustieteen opinnot ovat antaneet tärkeän kyvyn nähdä vuorovaikutussuhteita eri tekijöiden välillä ja laaja-alaisesti eri tekijöiden muodostamia kokonaisuuksia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Henkilölle, joka on kiinnostunut kilpailuoikeudellisista tai erityissääntelyyn liittyvistä tehtävistä, suosittelen keskittymään kansantaloustieteen opinnoissa erityisesti mikrotalous-, toimialantalous-, kilpailutalous-, ja peliteorioiden opiskelemiseen. Sivuopintoina olisi hyvä opiskella erityisesti kilpailuoikeutta mukaan lukien erinäiset sääntelyteoriat ja/tai laskentatoimea.

More stories

DSC 1174Sven Tupits Fotogeen.com

Anna Mahlamäki

Vastaan konsernin ulkomaan liiketoiminnoista omistaja-toimitusjohtajan työparina ilman suoraa tulosvastuu… read story >

1970520 10152008774868997 829905821 n3

Matias

koordinator

En vanlig dag består att hålla reda på vad som händer inom de sektorer eller projekt som jag deltar i. Ef… read story >

Tatu

Monesti työpaivä alkaa aamun raporttien vilkaisulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on hyvä lähteä … read story >

Severi

Sähköpostiin vastailemisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, palavereista. read story >

ekonomisti

ekonomisti

Organisaatiosta tai sidosryhmistä tulevien tieto- ja analysointipyyntöjen toteuttamista, suhdanneanalyysi… read story >

:)

hankintapäällikkö

Sopimusneuvotteluja, hinnastojen ylläpitoa, yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, sopimusten laat… read story >

Anna

Yhtiön talouden kontrollointi (kannattavuuslaskelmat, kassavirran seuranta), pankki- ja vakutuusasioista … read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›