Browse stories

Maria, hallintosihteeri

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 6.9.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Hallintotiede
Muut opinnot Julkisoikeus, Kansainvälinen politiikka, Sosiaalipsykologia, Aikuiskasvatus, Kunnallispolitiikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Hallinnon juoksevien asioiden hoitamista, kehitystyö jatkuvasti taustalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, suunnitelmallisuus, kokonaisuuksien hahmottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valintaan vaikutti järjestömenneisyys.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yksittäisten taitojen sijaan tärkeämpää on ollut valmius tietynlaiseen ajatteluun.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tapaa enemmän ihmisiä! Se on tärkeämpää kuin tenttiarvosanat.

More stories

Lotta

projektipäällikkö

Tyypillinen työpäivä sisältää hankesuunnitelman mukaisen valmennuksen materiaalien konkreettista tekoa (t… read story >

Mia

toiminnanjohtaja

Ensimmäisenä (ja tällä hetkellä ainoana) täysipäiväisenä työskennellessä päiväni vaihtelevat laidasta lai… read story >

Beata

Jag arbetar med att bereda politiska frågor för Europaparlamentariker. Jag har huvudsakligen ansvar för h… read story >

Maria

ylitarkastaja

- lakiesitysten kommentointia ja niiden valmistelua (ministeriöt lähettävät kaikki meidän toimintaa liipp… read story >

Maria

toimitusjohtaja

Henkilöstöjohtaminen, taloussuunnittelu ja yhteistyö asiakkaiden kanssa vievät eniten aikaa. read story >

Slow Mo

tutkija

Tilastoaineiston analysointi ja muuttaminen edunvalvonnan työvälineiksi read story >

Minna

myyntisoitot uusille asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin puhelimitse ja sähköpostitse, myyntineuvottel… read story >

Katja

tietojärjestelmäasiantuntija

Tehtäväni on siirtynyt viime vuoden aikana uuden opintohallinnon tietojärjestelmän suunnittelu- ja kehitt… read story >

Andy

kunnansihteeri

Samanlaista työpäivää ei juuri ole. Työ koostuu lähinnä kunnanhallituksen, -valtuuston, johtoryhmän ja va… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›