Browse stories

Virpi, projektitutkija

Research or development, Oppilaitos

Julkaistu 29.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Venäjän kieli
Muut opinnot viestintä, ruotsin kieli, yrittäjyysyliopisto-opinnot
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Työt ovat hyvin paljon riippuvaisia kulloisestakin projektista. Jos olen töissä tutkimusprojektissa, työpäivä sisältää tutkimustyötä (aineiston hankintaa, analysointia, kirjoitustyötä, seminaarimatkoja). Jos taas minulla on muunlaisia projekteja, teen paljon suunnittelutyötä, kirjoitan ohjelmia, järjestän seminaareja ja tapaamisia. Projektityö sisältää myös paljon projektin hallinnointia (projektiraportointia jne.).

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, kirjoitustaito, kielitaito, verkostoituminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin työpaikan itse internetin avulla ja lähetin avoimen hakemuksen. Pääsin töihin projektiin, jossa koulutukseni ja aiempi työkokemukseni olivat edukseni. Projektin kautta pääsin sisälle työyhteisöön ja sitä kautta ainaa uusiin ja uusiin projekteihin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnoista, opinnäytetyöprosessista. Kaikki opinnot ja työkokemus ovat hyödyksi jollakin tavalla työuralla.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa luottaa omaan "vaistoonsa" sen suhteen millaista työtä haluaa tehdä. Itse olin aina pitänyt kirjoittamisesta, kielistä ja yliopistosta "ympäristönä". En vain tiennyt, että pystyn ne kaikki yhdistämään juuri tutkijan ammatissa. Kannattaa myös olla itse aktiivinen. Työmaailmassa on paljon ammatteja ja työpaikkoja, jotka eivät ole esillä millään tavalla, vaan ne pitää itse löytää.

More stories

Uraputki

Yhteydenpito toimittajiin, käännöstyöt, tulkkaukset sekä Suomessa että Venäjällä, työryhmän jäsenten avus… read story >

Laura

kansainvälisten asioiden päällikkö

Tyypillisiä päiviä on kahdenlaisia - joko työpäivä oman oppilaitoksen seinien sisällä tai työpäivä muuall… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›