Browse stories

J, johdon assistentti

Planning, development or administrative duties, Hoas

Julkaistu 4.10.2023

Opiskelupaikkani University of Jyväskylä
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, Englannin kieli
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden hallintaa: tapaamisten ja kokousten varausta ja valmistelua sekä matka- ja majoitusjärjestelyitä kotimaassa ja ulkomailla. Myös materiaalien tuottamista: tiedonhakua, raportointia, esitysten valmistelua sekä kutsujen ja pöytäkirjojen tekoa. Yrityksen tilaisuuksien (infot, koulutukset ym. tapahtumat) valmistelua: tila- ja tarjoiluvarauksia sekä ilmoittautumisten hallintaa. Teen myös sisäistä viestintää: uutiskirjeitä, intran päivittämistä, vähän somea. Lisäksi hoidan monia toimiston pieniä juoksevia asioita.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointikyky, ongelmanratkaisu, oma-aloitteisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön perinteisen julkisen/avoimen haun kautta. Minulla on aiempaa työkokemusta kyseisen alan hallinnollisista tehtävistä. Tähän rooliin edellytettiin kuitenkin korkeakoulututkintoa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieli- ja viestintäopinnoista (tekstien tuottaminen, vuorovaikutus). Yleisesti korkeakoulututkinto, varsinkin gradun/opinnäytetyön tekeminen, kertoo siitä, että on kykyä pitkäjänteiseen työhön sekä itseohjautuvuutta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Mieti, voisitko tehdä lopputyön jollekin yritykselle/järjestölle. Myös aiheen valinnalla voi syventää omaa osaamistaan juuri siitä alasta, jolle toivoo työllistyvänsä. Kannattaa hyödyntää harjoittelut, vaihto-opiskelut, kesätyöt ym. jolloin voi saada ns. jalan oven väliin. Työpaikka voi aueta yllättäen myöhemmin. Myös urapolut/kehittymismahdollisuudet yrityksen sisällä ovat mahdollisia. Ei kannata sulkea mitään ovia etukäteen.

More stories

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… read story >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen read story >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… read story >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… read story >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… read story >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät read story >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›